Project: Bij mij thuis

Muziek

Onze stad, Groep 1-2

De leerlingen ondernemen een spannende muzikale ontdekkingstocht vanuit hun eigen woning naar een denkbeeldig huis in een groot stadsbos. De geluiden van thuis leiden tot een eerste muzikale opdracht: een melodie voor hun eigen deurbel bedenken. Vervolgens maken ze kennis met de structuur van een muziekstuk: het intro, tussenspel en naspel. Dan volgt een verhaal over een reus, een kabouter en een fee, die wonen in het Haagse Bos. Hiermee maken ze spelenderwijs kennis met muzikale onderwerpen als hard-zacht (dynamiek) en dirigeren. Dit brengen ze in de praktijk met een hoorspel, dat ze als afsluiting van het project uitvoeren met instrumenten en bewegingsspel.