Project: Den Haag dansstad

Dans

Onze stad, Groep 7-8

Dans is in Den Haag nooit ver weg. Er zijn verschillende danstheaters en er werken veel dansgezelschappen en choreografen in de stad. Kortom, we wonen in een dansstad en dat gaan de leerlingen ontdekken in dit project. Een goede introductie is om een choreograaf in de klas uit te nodigen. Als eerste opdracht onderzoeken de leerlingen de plekken waar je dans kun tegenkomen en dat is lang niet alleen in het theater. Daarna leren ze hoe je de omgeving in dans kunt gebruiken. Op school oefenen ze met banken, muren en kasten. Als spectaculair slot voeren ze in de openbare ruimte of in een gebouw een dans uit met de locatie als inspiratie.