Project: Den Haag in kaart

Cultureel erfgoed

Onze stad, Groep 5-6

Het koningshuis heeft zijn stempel op Den Haag gedrukt. Aan het begin van dit project trekken de leerlingen eropuit om koninklijke plekken in de stad te bekijken. Ze presenteren hun bevindingen op toepasselijke wijze met kostuums en attributen. Paleis Noordeinde staat in de tweede deelopdracht centraal. De leerlingen verwerken hun onderzoek in een creatieve opdracht, bijvoorbeeld het schrijven van een Funda-advertentie voor het paleis. De laatste opdracht gaat over Prinsjesdag. De klas verdiept zich in tradities als de Gouden Koets, de Troonrede en de ceremonie eromheen. De leerlingen schrijven een kindertroonrede, ontwerpen een alternatief voor de Gouden Koets of verzinnen een nieuwe ceremonie.