Project: Droom je mee?

Cultureel erfgoed

Utopie, Groep 1-2

’s Nachts gaat dromen vanzelf, maar met een klein beetje moeite lukt het ook overdag! Je kunt naar het verleden reizen of naar de toekomst flitsen. Alles is mogelijk. In de eerste opdracht van dit project vliegen de leerlingen in gedachten over de stad. Ze bedenken zelf wat ze willen zien en hoe ze kunnen vliegen. Hier maken ze een tekening van. Vervolgens springen ze van het verleden naar de toekomst. Ze kijken hoe klassen er vroeger uitzagen en bedenken vervolgens hoe de stad in de toekomst zal zijn. Wat is er dan in Den Haag te zien? En hoe zien de mensen er dan uit? Als slotopdracht denken de leerlingen na over het vervoer van het jaar 2222. Ze maken hiervoor ontwerpen en gebruiken daarbij gerecyclede materialen. Zal hun utopie uitkomen?