Project: Een nieuw feest

Cultureel erfgoed

Utopie, Groep 3-4

Dit project gaat over het ideale buitenspelen. Jonge leerlingen vinden niets leukers dan buiten zijn, maar de ene plek is leuker dan de andere. Wat is voor hen bijvoorbeeld het ideale schoolplein? In de eerste opdracht doen ze hier onderzoek naar. Ze kijken naar schoolpleinen van heden en verleden en ontwerpen het schoolplein van de toekomst. Vervolgens komen speel- en recreatieplekken in de stad aan bod. Ook hiervoor ontwerpen ze hun eigen plannen. In de slotopdracht staat het strand centraal. Opnieuw onderzoeken de leerlingen het verleden en ze brainstormen over het ideale strandleven van de toekomst. Ze bedenken een futuristisch strandspel en presenteren hun ideeën met een film.