Project: Mijn lijf

Dans

Identiteit, Groep 1-2

Dans is kunst met je lijf. Dichter bij jezelf kun je niet komen. De leerlingen worden zich in dit project bewust van hun lichaam. Ze ontdekken en ervaren wat ze daar allemaal mee kunnen doen. Ze tekenen bijvoorbeeld de omtrek van hun lichaam en bestuderen andere lichaamsdelen. In de tweede deelopdracht gaan ze ‘schilderen’ met hun lichaam: ze dansen patronen en vormen in de lucht. In de slotopdracht komt alles wat ze hebben geleerd samen. De leerlingen verkennen de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam aan de hand van personages. Ze variëren daarbij volop met de danselementen ruimte, tijd en kracht.