Project: The Circle of Life

Muziek

Verhalen, Groep 7-8

We gaan naar Afrika! De leerlingen maken een muzikale reis door dit werelddeel, die begint met ‘The circle of life’ uit The Lion King en de ‘Congo Boat Song’ uit Eigenwijs. Met deze liedjes leren ze hoe een tweede stem in de muziek werkt en hoe muziekstukken zijn opgebouwd. In de tweede opdracht komen trommels de klas in, welke er maar op school te vinden zijn: djembé’s, cajons, bongo’s of conga’s. De leerlingen kijken en luisteren naar djembéfragmenten op YouTube en spelen vervolgens zelf een ritme door te klappen en te trommelen. Ze leren ook hoe je op een trommel kunt improviseren en een solo kunt spelen. De slotopdracht is een complete muzikale uitvoering met samenzang en ritme, waarin al het geleerde samenkomt. Leuk om de ouders hiervoor uit te nodigen.