Project: Als ik het mocht zeggen

Cultureel erfgoed

Identiteit, Groep 7-8

Ook de rechten en plichten in een samenleving zijn een vorm van cultureel erfgoed. Er zijn verschillende wetten en regels die ervoor zorgen dat we in Nederland goed samen kunnen leven. De leerlingen ontdekken dat sommige van deze wetten en regels ook direct van invloed zijn op het leven van kinderen, zoals de wet op de leerplicht, de kinderrechten, maar ook de Grondwet. Al deze regels en wetten waren er niet zomaar opeens, ze hebben een historische achtergrond.
Stel je voor dat je de baas mocht zijn, of de koning, waar zou jij iets over te zeggen willen hebben? Hoe zou je het aanpakken? Daarvoor doen de leerlingen eerst onderzoek naar diverse wetten en regels die voor henzelf van direct belang zijn. Zoals de Internationale Rechten van het Kind; ze ontdekken hoe dat vroeger was. We hebben allemaal eigen ideeën over wat goed is. Hoe je anderen overtuigt wordt geoefend met een klassendebat. De leerlingen maken zich ook een voorstelling van hoe hun leven er uit had gezien als zij vóór de invoering van die wetten zouden hebben geleefd. Ze schrijven daarover een dagboekfragment of maken een vlog.
Hoe zou, tot slot, hun eigen klasse-Prinsjesdag met een zelfgeschreven Kindertroonrede er uit zien?