Project: Beeldverhalen

Beeldende kunst

Verhalen, Groep 7-8

De leerlingen gaan op ontdekkingstocht naar verhalen achter beeldende kunstuitingen van vroeger en nu. Welke verhalen zie je bij een kunstwerk? En hoe kom je tot een nieuw, eigen verhaal? De leerlingen onderzoeken dit aan de hand van kunstvoorbeelden. Ook maken de leerlingen ‘kunst-selfies’ waarin ze hun eigen verhaal over wie ze – willen - zijn vertellen. Met elkaar verbeelden ze een verhaal in ‘levende schilderijen’, de tableaus vivants. De leerlingen maken verschillende achtergronden voor hun werk waardoor de betekenis kan veranderen. Welke verhalen kun je bedenken bij een beeld? Hoe kom je tot een nieuw verhaal?
De leerlingen onderzoeken dit door verschillende ruimtes, composities, vormen, kleuren, materialen en technieken te gebruiken.