Project: Den Haag dansstad

Dans

Onze stad, Groep 7-8

Dans is in Den Haag nooit ver weg. Er zijn verschillende danstheaters en er werken veel dansgezelschappen en choreografen in de stad. Kortom, we wonen in een dansstad en dat gaan de leerlingen ontdekken in dit project. Als eerste opdracht onderzoeken de leerlingen de plekken waar je dans kunt tegenkomen en dat is lang niet alleen in het theater. In een dansquiz raden de leerlingen waar gedanst wordt. Op muren, drempels en trappen leren ze hoe je de omgeving kunt gebruiken in dans. Op school oefenen ze met banken, muren en kasten. Als spectaculair slot voeren ze bij de dans  op een plek in de openbare ruimte of in een gebouw, een pop-up dans uit met de locatie als inspiratie.