Project: Een nieuw feest

Cultureel erfgoed

Utopie, Groep 3-4

De leerlingen gaan samen Een nieuw feest voor de toekomst bedenken en ontwerpen. Ze leren dat elk feest bestaat uit tradities en gewoontes. Veel van deze tradities en gewoontes rekenen we tot het cultureel erfgoed. Soms blijven de tradities hetzelfde, maar vaak veranderen ze in de loop van de tijd. De leerlingen ontdekken dat de tradities die bij de verschillende feesten horen, voortkomen uit oude verhalen en zichtbaar worden in eet-, muziek- en kledinggebruiken. In het project kijken we naar zowel westerse als niet-westerse feesten. In de drie opdrachten bedenken de leerlingen wat er gebeurt op hun eigen feestdag van de toekomst; welke kleding en accessoires er worden gedragen en welke feesttaart er gemaakt wordt.