Project: In de schoenen staan van...?

Muziek

Utopie, Groep 5-6

Onder de titel ´In de schoenen staan van….?´ gaan leerlingen op zoek naar de held in zichzelf. Wat maakt iemand een held, waar ben je trots op van jezelf en kun jij iets dat niemand anders kan? Ze proberen zich door middel van het lied ´Tijdmasjien´, verschillende oefeningen en een bewegingsspel ook echt in iemand te verplaatsen. Er wordt een vertaling gemaakt naar muzikaal leiderschap en de leerlingen onderzoeken manieren om in muziek leiding te nemen die ze oefenen in een soundscape. Uiteindelijk worden de verschillende composities uit de opdrachten samengevoegd tot één grote eindpresentatie.