Project: Utopisch Den Haag

Cultureel erfgoed

Utopie, Groep 7-8

De leerlingen onderzoeken in Utopisch Den Haag de invloed die architectuur en stedenbouw hebben op de vormgeving van de wereld om ons heen. Soms zitten hier heel idealistische, utopische ideeën bij. Als eerste opdracht bekijken de leerlingen hoe afzonderlijke gebouwen of een complex vanuit een bepaalde overtuiging of een bepaald ideaal kan worden gebouwd: de eerste galerijflat, een groot kantoor uit de jaren ‘20 of ‘30 of hofjeswoningen. Vervolgens doen de leerlingen onderzoek in hun eigen wijk en bereiden zij een presentatie voor over een gebouw naar keuze. Daarna maken de leerlingen kennis met een aantal historische plannen voor de uitbreiding van Den Haag: hoe zagen deze plannen eruit en waarom werden ze gemaakt? Wat is ervan gerealiseerd? Vervolgens bedenken ze in groepjes een eigen (ideale) stadsuitbreiding. In de laatste opdracht onderzoeken de leerlingen een specifiek gebouw met een zeer idealistische grondslag: het Vredespaleis, en ontwerpen ze zelf hun eigen nieuwe Vredespaleis.