(In)formeel georganiseerd

Tijdens het tweede rondetafelgesprek delen Capella Sine Nomine, Symphonic Seniors, Theatergroep Spot en Thijs Hazeleger (CultuurSchakel) hun ervaringen met verschillende organisatievormen.

Informeel georganiseerd

Capella Sine Nomine vertelt dat zij ooit informeel zijn begonnen en hier 10 jaar niets meer aan hebben veranderd. Het informeel georganiseerd zijn, heeft volgens hen als voordeel dat het zorgt voor een sterk teamgevoel en korte lijnen.

Symphonic Seniors is ook informeel georganiseerd en zij geven aan dat ze hun financiën regelen door contributie te vragen. Met de huidige stijgende prijzen wordt dit lastiger en daarom hebben ze veel steun aan de IMPULS!-regeling van CultuurSchakel. Het samen muziek maken zorgt bij Symphonic Seniors voor de energie.

Formeel georganiseerd

Een ander voorbeeld is theatervereniging Spot die sinds 1986 bestaat. Deze vorm werkt prettig omdat de 'macht' bij de ledenvergadering van de vereniging ligt en niet bij een bestuur. Hierdoor kunnen we wel kiezen voor het beste voor de groep.

Adviseur Thijs Hazeleger onderschrijft de kracht van beide organisatievormen: een formele vorm zorgt voor formele afspraken, terwijl bij een informele vorm je onderling met elkaar afspraken maakt, waardoor lijnen vaak korter zijn.

De aanwezigen in de zaal delen hun mening over de vereniging als organisatievorm aan de hand van de stelling 'de organisatievorm ‘vereniging’ is niet meer van deze tijd':

Uitkomst reacties op de stelling: de organisatievorm 'vereniging' is niet meer van deze tijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Ga terug naar Blik op Cultuur