Ambities voor het Haags amateurkunstveld

Hoe zou de toekomst van cultuurparticipatie er in Den Haag uit moeten komen te zien? Om die vraag te beantwoorden, organiseerde CultuurSchakel in december 2017 de bijeenkomst ´Kunst van iedereen´ voor en met het Haagse amateurkunstveld. Samen met het veld zijn toen vijf ambities geformuleerd waar CultuurSchakel zich de komende jaren hard voor maakt.

Onze 5 ambities

 1. Toegankelijkheid
  Alle Haagse kinderen, ongeacht hun achtergrond, krijgen de kans om hun talenten op het gebied van kunst en cultuur te ontwikkelen. Cultuur moet betaalbaar zijn voor iedereen, van jong tot oud.
 2. Duidelijke routes voor talent
  Beoefenaars die zich in een bepaalde kunstvorm willen ontwikkelen, weten waar en bij welke aanbieder ze terecht kunnen.
 3. Diversiteit
  De diversiteit aan culturele uitingen in Den Haag is groot en er is behoefte om dit uit te wisselen en groepen met elkaar in contact te brengen. Cultuur verbindt en biedt een grote diversiteit aan ontmoetingen.
 4. Ondersteuning van aanbieders
  Culturele aanbieders worden ondersteund door scholing, met faciliteiten en financiële middelen en we zetten in op professionalisering.
 5. Aandacht voor technologie
  De amateurkunstsector krijgt hulp om zich te verdiepen in de kansen van technologische ontwikkelingen.

Per ambitie hadden we toen ook concrete actiepunten geformuleerd. Bekijk hier het overzicht van de 5 ambities mét actiepunten voor het Haagse amateurkunstveld (pdf).

CultuurSchakel zet zich in om onze gezamenlijke boodschap zo goed mogelijk uit te leggen aan de politiek en bestuurders om er zo voor te zorgen dat cultuurparticipatie de aandacht krijgt die zij verdient. Dat doen wij door o.a. aanwezig te zijn bij belangrijke bijeenkomsten of ze zelf te organiseren. Via het linkermenu vind je meer informatie hierover met daarbij documenten die interessant zijn voor cultureel Den Haag.