Lid Raad van Toezicht

Wij zoeken een Lid van de Raad van Toezicht, met deskundigheid op het gebied van cultuur en cultuureducatie. Financieel inzicht en kijk op bedrijfsvoering is een pré.

Inhoud van de functie

De Raad van Toezicht (RvT) van CultuurSchakel bestaat uit 4 leden, die twee keer voor een termijn van 4 jaar worden benoemd. Waar is onze RvT verantwoordelijk voor:

 • Toezicht beleid: De RvT houdt toezicht op het (uitvoerend) beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
 • Advies: Staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde en fungeert als adviseur en sparringpartner.
 • Werkgever: De aanstelling en functioneren van de directeur-bestuurder.

De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit en evaluatie van haar eigen functioneren en volgt daarin de principes van de Governance Code Cultuur en onderschrijven zowel de Fair Practice Code als de Code Diversiteit en Inclusie.

Deskundigheden

Onze RvT is breed samengesteld. We verwachten een onafhankelijke opstelling en een kritische integere taakvervulling. Ieder lid kan de hoofdlijnen van het totale beleid onderscheiden.

Wat vinden we nog meer belangrijk

 • Affiniteit met de doelstellingen van CultuurSchakel;
 • Algemene interesse voor ontwikkelingen in de samenleving en culturele diversiteit;
 • Strategisch inzicht en analytisch vermogen;
 • Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Je krijgt energie van werken in teamverband;
 • Je voelt je als een vis in het water bij het voeren van inhoudelijk sterke discussies, durft beslissingen te nemen en bent communicatief goed onderlegd.
 • Klankbord voor het bestuur kunnen zijn voor diverse (deel-)terreinen van beleid;
 • De bedrijfsvoering, de financiële en culturele prestaties in algemene zin kunnen
  beoordelen;

Verdere uitgangspunten die de aandacht verdienen:

 • Minimaal twee van onze leden moeten woonachtig of werkzaam zijn in Den Haag (ons werkgebied) en dienen als zodanig ingevoerd te zijn in de plaatselijke situatie;
 • Een zo divers mogelijke samenstelling; Daarbij kijken we verder dan gender, leeftijd en culturele afkomst. We verwelkomen graag een representatie van verschillende perspectieven vanuit sectoren, levenservaringen en meningen.
 •  Een sterk netwerk is altijd welkom, echter (schijn van) een negatieve belangenverstrengeling vanuit dagelijkse werkzaamheden van de leden van de RvT, noch anderszins is uiteraard ongewenst.

Tijdsbeslag en vergoeding

De RvT vergadert doorgaans een zes keer per jaar in het Koorenhuis, Prinsegracht 27 in Den Haag. Als RvT lid ontvang je geen salaris. Leden ontvangen wel een vaste onkostenvergoeding per jaar van 1000 euro.

Goed om te weten

Beschik je niet over alle genoemde deskundigheden en kwaliteiten, maar denk je dat je toch een match bent? Reageer dan óók als je niet aan alle voorwaarden van deskundigheid voldoet en overtuig ons door middel van een aansprekende motivatie.

Wij onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie en willen als organisatie een afspiegeling van de maatschappij zijn. Leden die de diversiteit van onze RvT versterken nodigen we extra uit om te solliciteren.

Procedure

Voor vragen over de inhoud, het profiel en/of de procedure kun je contact opnemen met de voorzitter van de RvT, Hélène Oppatja via nummer 06- 215 66 669, of per email, via saskiakuijpers@cultuurschakel.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij jouw motivatiebrief en cv in te sturen.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

De gesprekken vinden plaats in de week van 6 mei.

Reageren kan tot en met 21 april 2024 via deze link

Over CultuurSchakel

Stichting CultuurSchakel brengt kunst & cultuur tot leven voor elke Haagse inwoner. Al ruim 10 jaar werkt onze stichting aan een sterk, divers en inclusief levendig Haags kunstklimaat in cultuuronderwijs én in de vrije tijd.

Dit doen we door:

 • We werken aan zichtbaarheid voor de sector, delen kennis, werken aan connecties, organiseren bijeenkomsten, trainingen en evenementen.
 • We adviseren en ondersteunen scholen (primair en voortgezet onderwijs, mbo en voorschoolse educatie) en aanbieders van kunstonderwijs.
 • We adviseren en ondersteunen aanbieders van, deelnemers aan en partners op het gebied van kunstbeoefening in de vrije tijd.
 • We bieden financiële middelen voor amateurkunst.

We hebben een sterk team van ruim 40 collega’s met brede professionele en kunstzinnige bagage.

Nieuwsgierig naar meer? Bezoek onze Instagram feed of Linked-in pagina: