Maak kennis met Marijn Cornelis

Marijn Cornelis is sinds mei 2014 directeur-bestuurder van CultuurSchakel. We praten met haar over haar werk, haar drijfveren en haar ‘missie’ op het gebied van kunst & cultuur onder schooltijd én in de vrije tijd.

Marijns droom voor de stad

‘Cultuuronderwijs is op scholen vaak een sluitpost: één keer per jaar naar het museum en dat is het dan. Mijn droom is dat cultuuronderwijs onderdeel wordt van dát wat er gebeurt in de klas en dat het echt landt op scholen. Het is namelijk een fantastisch middel om van alles te bereiken. Hier werken wij hard aan en het mooie is dat dit op allerlei niveaus mogelijk is. Het kan al door elke dag in de klas te zingen. Dat draagt zóveel bij aan de saamhorigheid binnen een klas! Maar het kan ook dat een school zich echt wil verdiepen en excellente school wil worden. Wij bieden ondersteuning en maatwerk, altijd passend bij de praktijk van de school en ontwikkelen leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags.’

De taal van kunst en cultuur is universeel

Marijn vult hierop aan: ‘Den Haag is een cultureel diverse stad, waarin je met cultuuronderwijs een ongelooflijk belangrijke rol kunt spelen. Cultuur gaat altijd over identiteit: wie ben je en waar kom je vandaan? Het kan begrip over verschillende culturele achtergronden vergroten en is een manier om hierover in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld door belangrijke culturele verhalen met elkaar te delen en te ervaren hoe mensen zich binnen de verschillende culturen uiten. Cultuur speelt een belangrijke rol bij mensen die hun thuisland verlaten. Het mooie is dat de taal van kunst en cultuur universeel is: je kunt elkaar zonder woorden begrijpen. Denk maar aan de ‘taal’ van muziek.’ Cultuur appelleert bovendien aan gevoel en emotie in een samenleving waarin het veel gaat over harde zaken zoals kennis en economie. Maar wat is in het leven echt belangrijk? Vaak zijn dat juist zachte dingen, zoals vriendschap, emotie, liefde. Daarin speelt cultuur een belangrijke rol.’

‘Als je kinderen van nu over 20 jaar vraagt welk mobieltje ze hadden in groep 8, weet waarschijnlijk niemand dat meer. Maar als je vraagt welke rol ze speelden in de schoolmusical weet bijna iedereen dat nog in geuren en kleuren te vertellen. Dát zijn belangrijke momenten. Het is eigenlijk raar dat scholen vaak maar één musical opvoeren en dan nog wel aan het einde van de schoolcarrière. Terwijl het samen maken van de musical ontzettend verbindend en belangrijk is.’

Kunst en cultuur zetten gebeurtenissen kracht bij

Op veel belangrijke momenten komt cultuur dan ook aan bod. Marijn: ‘Denk aan huwelijken en begrafenissen. Er is vaak muziek, fotografie, poëzie en dans aanwezig. Kunst en cultuur zetten gebeurtenissen kracht bij. Eigenlijk vreemd dat we daar niet meer waarde aan toedichten met elkaar. Veel mensen nemen kunst en cultuur voor lief. Ze vinden het bijvoorbeeld normaal dat er muziek klinkt, maar realiseren zich niet dat daar een heel traject aan vooraf gaat. Een muzikant is vaak iemand die zich hier als kind al in is gaan verdiepen. Daar is de kiem ontstaan. Mijn missie is om het belang te onderstrepen van die kiem. Bij het onderwijs, de gemeente, de ouders. Tegenwoordig is er zoveel gaande in de wereld, ook in die van kinderen. Als we de kiemen niet blijven stimuleren, ontstaat er een generatie die cultureel gezien minder ontwikkeld is. Het kost tijd om bijvoorbeeld een instrument te leren bespelen of te leren dansen, het is een opoffering.  Daar maak ik me wel zorgen over. Gelukkig doen organisaties zoals verenigingen al veel zelf, maar wij geven ze een extra steuntje. Bijvoorbeeld door advies, subsidie, zichtbaarheid of door spreekbuis te zijn naar de gemeente. Daar blijf ik me hard voor maken: het ondersteunen van kunst & cultuur in de vrije tijd en onder schooltijd, zodat de kiemen kunnen blijven ontstaan.’

Achtergrond

Marijn Cornelis heeft twee studies afgerond: het conservatorium in Rotterdam (piano) en de opleiding Cultuureducatie aan de Universiteit Utrecht. Ze vindt beide heel interessant: ‘Na mijn opleiding ben ik meer de organiserende banen ingerold, maar ik speel nog steeds muziek. Het is voor mij een uitlaatklep naast mijn drukke baan: aan het eind van de dag een uurtje spelen. Dat is zo mooi aan muziek of een andere kunstvorm als passie en hobby: je kan het je leven lang blijven beoefenen, iedere dag heb je er wat aan. Daarom is het zo belangrijk.’

Marijn spreekt het aan dat CultuurSchakel géén traditioneel kunstencentrum is, maar zich richt op de ondersteuning van organisaties op het gebied van amateurkunst en cultuuronderwijs: ‘Ik kan mijn ervaring bij deze organisatie inzetten om écht te bouwen, in een superdiverse stad. Een stad met een fantastisch cultureel aanbod op een waanzinnig niveau. Bovendien vind ik het speciaal dat in ieder stadsdeel van Den Haag cultuur gestimuleerd wordt.’