Dit doet de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bewaakt dat CultuurSchakel werkt aan haar doelstellingen binnen de kaders van de statuten, controleert of CultuurSchakel dit op een bedrijfsmatig en financieel verantwoorde manier doet en ziet erop toe dat CultuurSchakel de juiste werkwijzen en procedures volgt bij klanten, medewerkers en anderen.

Veelzijdig team
De Raad van Toezicht bestaat uit generalisten met specifieke kwaliteiten. Samen vormen de leden een veelzijdig team. Dat betekent dat zij gevoel hebben bij de doelstellingen van CultuurSchakel, geïnteresseerd zijn in de samenleving en in culturele diversiteit, een HBO/academisch werk- en denkniveau hebben, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, ervaring hebben met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, inzicht hebben in strategische vraagstukken, kunnen werken in teamverband, een klankbord zijn voor de directeur-bestuurder en de bedrijfsvoering en prestaties van CultuurSchakel kunnen beoordelen.

Specifieke kwaliteiten
Binnen de Raad van Toezicht hebben de verschillende leden specifieke kennis en ervaring op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie, onderwijs en culturele diversiteit, financieel-economische zaken, organisatie en bedrijfskunde, juridische zaken en voorzitterschap.

Bekend met Den Haag
Daarnaast is het belangrijk dat minimaal twee leden in Den Haag wonen of werken, er een evenwichtige balans is tussen mensen uit het bedrijfsleven en de non-profitsector, zij bekend zijn met de Haagse politiek en de maatschappelijke verhoudingen, zelf ook bestuurlijke en politieke contacten hebben en er geen belangenverstrengeling met hun dagelijkse werkzaamheden.

Maak kennis met de leden van de Raad van Toezicht

Aftreedschema Raad van Toezicht

Naam Functie In functie sinds Termijn
benoeming

Treedt af op*

voorzitter

01-07-2019

4 jaar

najaar 2023

lid

01-07-2019

4 jaar

voorjaar 2023

Marthe de Vet lid 01-07-2016 (herbenoemd voorjaar 2020) 4 jaar voorjaar 2024
André Stroop lid 01-07-2020 4 jaar najaar 2024
Brigitte Spiegeler lid 01-07-2020 4 jaar najaar 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Het aantal zittingstermijnen is maximaal 2