Project: Mijn huis

Literatuur

Onze stad, Groep 1-2

Hoe ouder het kind, hoe groter zijn leefwereld. Met de kleuters beginnen we klein. In dit project verkennen de leerlingen hun eigen ´binnen- en buitenwereld´ en vergelijken die met de avonturen zoals die beschreven zijn in boeken, gedichten en liedjes. De leerlingen beginnen met ´spelen in huis´. Wat kun je spelen in ´je eigen kamer´? Ze filosoferen over de rol en functie van die eigen kamer. In de opdrachten staan verschillende prentenboeken centraal over het thema ‘huis en wonen’, zoals Pluk van de Petteflet, Het Muizenhuis en Speeltuin van Mies van Hout. Wanneer is een huis eigenlijk een huis of een thuis? Wie hebben er allemaal huizen? Deze en andere vragen lopen door alle opdrachten heen.