Project: Toversprookjes

Muziek

Verhalen, Groep 3-4

De leerlingen gaan op ontdekkingstocht naar de fantasievolle wereld van de toverfiguren binnen sprookjes en verhalen. Het begrip “toveren” zorgt voor een onverwachte wending.
De leerlingen ervaren hoe muziek hier uitdrukking aan kan geven en werken toe naar een sprookjesachtig verhaal waarin toveren/creëren een belangrijke rol heeft. Vanuit een lied onderzoeken ze de verschillende manieren van stemgebruik, ontdekken ze welke toverspreuken je allemaal kunt bedenken en wat tegenstellingen zijn in tekst en muziek. Ze maken passende bewegingen bij verschillende soorten muziek en emoties. Uiteindelijk komen ze tot een zelfbedacht tover verhaal waarin al deze elementen een plek hebben en ontdekken ze de invloed die muziek op verhalen heeft.
Mochten magie en toveren niet passen binnen uw onderwijs, dan kunt u gebruik maken van de alternatieve versie van dit project: "Verhalen en verzinsels".