Project: In een nieuw jasje

Beeldende kunst

Utopie, Groep 5-6

Bij een utopie denken we vaak aan een verre toekomst. We zien de mensen die dan leven heel anders gekleed gaan dan nu. Dit project gaat over futuristische mode en de invloed van mode op de toekomst. Een modeontwerper kan hiervoor in de klas worden uitgenodigd. De leerlingen verdiepen zich in functie en vorm, maken net als ontwerpers een moodboard en ontwerpen een kledingstuk voor de 22ste eeuw. Vervolgens zoeken ze hier de juiste materialen voor, opnieuw met het oog op de toekomst. Daarna werken ze hun ontwerp uit tot een echt driedimensionaal kledingstuk. Zoals dat hoort in de mode, moet dit op een spectaculaire manier aan de wereld worden getoond. De leerlingen bedenken en organiseren zelf een utopische slotpresentatie.