Project: Briefverhalen

Theater

Verhalen, Groep 5-6

Als je iemand een bijzonder bericht wilt sturen, dan schrijf je een echte brief. En daarmee begint ook dit project: de klas krijgt een brief in een mooie envelop. Wat zou erin staan en wie zou hem verstuurd hebben? Die aftrap is het begin van allerlei opdrachten waarin brieven en berichten centraal staan. De leerlingen maken kennis met verschillende soorten brieven. Ze onderzoeken hoe ze er verhalen over kunnen verzinnen en theater van kunnen maken. Ook maken ze kennis met boeken over brieven, zoals Beste Bregje Boentjes van Mathilde Stein en het verfilmde Briefgeheim van Jan Terlouw. In de tweede opdracht oefenen de leerlingen in het voordragen van brieven en verhalen. Het boek Dissus van Simon van der Geest dient daarbij als inspiratie. Deze 21ste-eeuwse versie van de Odyssee vormt het opstapje naar de slotopdracht. Hierin vertellen de leerlingen een klassiek verhaal na in brieven, tijdens een kleurrijke en spectaculaire eindvoorstelling.