Project: Oorlogsverhalen

Cultureel erfgoed

Verhalen, Groep 7-8

(Historische) verhalen zijn op zoveel verschillende manieren te vertellen, niet alleen heel feitelijk zoals in een geschiedenisboek. In dit project zoomen we in op drie belangrijke oorlogen in de geschiedenis van ons land: de Tachtigjarige Oorlog in de 16de eeuw, de burgeroorlog in de 18de eeuw en de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen ontdekken via allerlei uitingen als strijdliederen, spotprenten en dagboeken deze verschillende, soms heel persoonlijke verhalen. Ook wordt er gekeken naar actuele oorlogssituaties. Door het maken van een eigen strijdlied, spotprent en dagboekverhaal leven de leerlingen zich in de (historische) situaties in.