Cultuureducatie met Kwaliteit

Onder de noemer Cultuuronderwijs op zijn Haags heeft CultuurSchakel de afgelopen jaren vorm gegeven aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).

CultuurSchakel heeft vanuit het FCP en de gemeente Den Haag opnieuw voor vier jaar budget gekregen om samen met jullie, met scholen en met andere partijen verder te bouwen aan cultuuronderwijs. Hierbij staat kwaliteit altijd voorop. Onze focus ligt op kansengelijkheid, diversiteit, leerlingparticipatie en het creatief proces. We blijven uitgaan van de ontwikkelingen en vragen uit het onderwijs, maar de rijkdom van het culturele veld willen we nog dichter bij de scholen brengen. We verbreden onze focus van het reguliere primair onderwijs naar het speciaal onderwijs, de voorschool en het voortgezet onderwijs.

In de komende periode ondersteunen we het voortgezet onderwijs met advies als het gaat om visieontwikkeling en de keuze binnen het brede Haagse cultuuraanbod. We stimuleren tevens het gebruik van de tool CultuurStemmen wat bijdraagt aan leerlingparticipatie.

Informatie

Wil je weten wat dit voor jouw school betekent? Heb je behoefte aan advies en ondersteuning op maat bij het opzetten van cultuuronderwijs bij jou op school? Neem dan contact op met jouw cultuurcoach of stuur een mail