Scholing & Bijeenkomsten

CultuurSchakel biedt een scala aan cursussen, teamtrainingen, workshops, leernetbijeenkomsten en andere bijeenkomsten aan de hand van actualiteiten en/of thema's, voor zowel scholen als culturele aanbieders. Dat doen we samen met andere specialisten en zoveel mogelijk afgestemd op bestaande initiatieven en netwerken. Ook maatwerk is mogelijk.

Agenda voor het voortgezet onderwijs

Momenteel staan er geen (scholings)bijeenkomsten voor het vo gepland.