Bijeenkomsten

CultuurSchakel organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor scholen en/of culturele aanbieders, aan de hand van actualiteiten, thema's of voor leernetwerken. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op jouw vakgebied en wat kunnen deze betekenen voor jouw werkveld? het bijwonen van onze bijeenkomsten is een mooie gelegenheid om jouw ervaringen en inzichten te delen met andere scholen of met culturele aanbieders.  Bekijk hieronder het overzicht en meld je aan.

<< Keer terug naar de vorige pagina

Vakoverstijgend werken vanuit muziek

27 oktober | “In de klas zijn taal en rekenen doelen, in de kunsten zijn het middelen.” Wolf Brinkman,...

Leernetwerk icc

De 10 gouden tips over hoe je het draagvlak in je team voor cultuuronderwijs kunt vergroten. 

Training Prikkelarm & Cultuur voor educatoren

Cultuurbezoek in het speciaal onderwijs is maatwerk.