8 april 2019

Werkbezoek minister Van Engelshoven

Op 8 april 2019 bracht minister Van Engelshoven (OCW) een werkbezoek aan Amsterdam naar aanleiding van een gezamenlijke brief van CultuurSchakel, KCR en Mocca.

De gezamenlijke brief is een bijdrage aan de ideevorming over goed cultuuronderwijs in de toekomst met het oog op een continuering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie na 2020. 

De minister heeft vooral goed geluisterd naar alle verhalen en wensen van de aanwezigen om meer informatie te vergaren en inspiratie op te doen voor het advies van de Raad voor Cultuur over het landelijke cultuurbeleid 2021-2024, dat zij later die week in ontvangst zou nemen. 

Namens CultuurSchakel was Nelleke Douw aanwezig, die o.a. samen met Soeshiel Sharma, icc´er en LKP-coördinator OBS De Voorsprong, en andere genodigden deelnam aan het rondetafelgesprek.

Verslag van het werkbezoek