Project: Bij mij in de buurt

Muziek

Onze stad, Groep 3-4

In dit project staan de geluiden van de straat centraal. Dat begint met een onderzoek naar straatspelletjes van vroeger en nu, uit verschillende culturen. De leerlingen oefenen liedspelletjes (zoals ‘Schipper mag ik overvaren?’) en voeren deze uit voor publiek. Met diezelfde liedspelletjes oefenen ze vervolgens met tempo en ritme. Tijdens het spelen maken ze kennis met vierkwarts- en achtste maten. In de slotopdracht maken de leerlingen een soundscape van straatgeluiden. Dit combineren ze met het ritme (zonder zang) van een liedspel. Ook deze totaalcompositie voeren ze uit voor publiek.