Voor aanbieders: informatie over aanbod 2020-2021

Alle informatie ter voorbereiding van de schoolbezoeken via CultuurSchakel in het schooljaar 2020-2021.

Ook dit jaar is naast de brochure voor het primair onderwijs (Vonk) ook een brochure met aanbod voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs (Expeditie C) verschenen.

Belangrijke aandachtspunten voor schooljaar 2020-2021:

Invoeren aanbod Vonk en Expeditie C

  • Het po- en vo-aanbod voer je direct in via deze website.

Account

Handige informatie

Meer informatie

Voor informatie en vragen kun je contact opnemen met:

Gerda Wessels (Coördinator Planning)
gerdawessels@cultuurschakel.nl
06-46 94 16 44