1 mei 2018

Interview leerkracht Geert Snijders over Cultuuronderwijs op zijn Haags

Geert Snijders is leerkracht op RKBS De Parkiet in Den Haag. Met zijn groep nam, en neemt, hij deel aan Cultuuronderwijs op zijn Haags.

Aan welke projecten nam je deel met jouw groep?

De Parkiet volgt dit jaar de leerlijn Beeldende kunst. De projecten Identiteit, Onze stad en Verhalen hebben we gedaan. Het laatste kwartaal gaan we met Utopie aan de slag.

Hoe heb jij je voorbereid op een project?

Door goed de projectbeschrijving te lezen, de materialen te bestellen die we nodig hadden en te kijken welke lessen uit onze methodes aansloten bij het project.

Moest je een project aanpassen om binnen je lessen te laten passen?

Soms sloot een project aan bij een thema dat in een van onze methodes werd behandeld. Om er één geheel van te maken moest ik dan wat aanpassingen aanbrengen.

Bij het project Verhalen ben ik misschien te ver gegaan met mijn aanpassingen. In die periode was ik met geschiedenis bezig met de Middeleeuwen. Veel Middeleeuwse verhalen, zoals Het Roelandslied en Karel ende Elegast, vertel ik uit mijn hoofd. Uiteindelijk ben ik dieper ingegaan op de verhalen over Graaf Willem II en zijn zoon Floris V, omdat zij van betekenis zijn geweest voor Den Haag. Aan hen danken we, onder andere, de Ridderzaal. Op ons Open Podium hebben de kinderen het tragische einde, van Floris V bij het Muiderslot, nagespeeld. Ik heb de kinderen ridderhelmen laten maken van papier-maché en persoonlijke wapenschilden laten ontwerpen.

Was de inhoud van het project nieuw voor jou?

Bij het ontwikkelen van de leerlijnen zat ik in de werkgroep van de discipline theater. In die periode waren er veel studiemiddagen waarop ik de leden van de andere werkgroep zag en sprak. Wat de inhoud was van de projecten van de discipline beeldende kunst wist ik niet, maar ik was wel al vertrouwd met de thema's en de opzet.

Wat vond je bijzonder aan het project?

Dat het ruimte open laat voor de creativiteit en de eigen inbreng van de leerkracht.

Heb je een culturele instelling bezocht of een kunstenaar in de klas ontvangen? Hoe was dat?

Ik ben, op een woensdagmiddag, met bijna de hele klas naar Meermanno geweest, om Middeleeuwse geschriften te zien. En om in het scriptorium, net als monniken van 1000 jaar geleden, te schrijven met een ganzenveer. Het verraste me dat bijna de hele klas mee wilde, ook al was het op de vrije woensdagmiddag. De kinderen en de ouders waren heel enthousiast over het bezoek.

Mijn ervaring is dat culturele instellingen altijd heel coöperatief zijn en bereid zijn tegemoet te komen aan de specifieke wensen van een school.

Je bent zelf kunstzinnig actief, schilderend en tekenend. Hoe is dat gekomen?

Mijn vader was tekenleraar. Hij nam altijd tekenpapier mee van school en mijn broer en ik mochten vaak met zijn vulpotloden tekenen. Hij had er een hele ris van in zijn binnenzak. Ik vond het altijd heel belangrijk wat mijn vader van mijn tekeningen vond. Hij begon met complimenten als ik hem een tekening liet zien, vervolgens gaf hij tips om mijn tekening nog beter te maken. Na de middelbare school ben ik met mijn broer naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag gegaan. Ik zat op de afdeling vrij tekenen en schilderen. Na twee jaar ben ik ermee gestopt. Het was niks voor mij, vond ik toen. Mijn broer heeft wel de academie afgemaakt.

In hoeverre beïnvloedt die kunstzinnige aanleg jouw lessen?

Op het krijtbord, dat naast het digibord hangt, schrijf ik altijd het programma voor de dag. Ik maak daar elke dag een tekening bij. Bij mijn lesvoorbereiding maak ik ook vaak tekeningen. Dat doe ik voor mezelf. Ik heb het idee dat ik de dingen, die ik heb getekend, beter begrijp. De kinderen vinden het leuk dat ik goed kan tekenen. Ik ben echter ook altijd een beetje jaloers op de oorspronkelijkheid van de tekeningen van de kinderen, en ook op hun vermogen om de essentie van iets vast te leggen. Dat kunnen zij veel beter dan ik.

Waarom vind jij kunstonderwijs belangrijk?

Het brengt je in contact met andere zienswijzen en opvattingen. Het geeft je mogelijkheden om op verschillende wijzen te laten zien wie je bent en wat je belangrijk vindt. Het is heel fijn om iets goed te kunnen met je handen, met je lichaam, je stem.

Als jij iets zou mogen veranderen aan het primair onderwijs, wat zou dat dan zijn?

Wat minder de manier van lesgeven vast leggen in protocollen en wat meer vrijheid voor de leerkracht geven.

Wat zou jij andere scholen, die gaan werken met Cultuuronderwijs op zijn Haags, willen adviseren?

Niet te veel beren op de weg zien, gewoon beginnen.

Starten met COH?

Neem een kijkje in de Haagse Ladekast en zoek een project dat bij jouw school past.