18 juni 2018

Interview Karen de Moor ontwikkelaar Cultuuronderwijs op zijn Haags

Karen de Moor heeft, en had, verschillende rollen binnen Cultuuronderwijs op zijn Haags sinds 2013. Welke rollen heeft ze vervuld? We stellen Karen een aantal vragen.

Wat staat, naast logo, naam, adres en telefoonnummer, op jouw visitekaartje?

  • Cultuur- en onderwijsprojecten
  • Museumwerk

Welke rollen had, en heb, jij binnen Cultuuronderwijs op zijn Haags? 

Ik begon als projectleider bij de leerlijn cultureel erfgoed. Na een jaar ben ik lid geworden van de ontwerpgroep; het team dat de grote lijnen en het theoretische kader uitzette van Cultuuronderwijs op zijn Haags en met de projectbeschrijvingen meelas en meedacht. In de laatste fase heb ik samen met een collega de projectbeschrijvingen van een aantal leerlijnen doorgenomen, geredigeerd en op elkaar afgestemd. 

Welke vond je het beste bij jou passen en waarom?

Ik vond het heel prettig over de grote lijnen na te denken en deze uit te zetten. Hoe houdt alles verband, waar liggen de kansen en mogelijkheden, hoe kan dat handen en voeten krijgen? Maar ook het bedenken van lessen, en dit in projectbeschrijvingen gieten, paste goed bij me: ook hier weer verbanden leggen, kunst en cultuur een plek geven binnen de belevingswereld van leerkracht en leerling, kunst en cultuur de scholen binnen brengen.

Wat vind je van Cultuuronderwijs op zijn Haags?

Een heel intensief project met een prachtig resultaat. Er zijn nu veel projecten beschikbaar die de scholen zelf kunnen uitvoeren. Kunst en cultuur hoeft niet ‘ver van mijn bed’ te zijn voor leerkrachten, maar met alle beschikbare lessen en materialen laagdrempelig en binnen handbereik. Ook de samenwerking met de professionele cultuurinstellingen is van grote meerwaarde. Zij dachten, en denken, na over programma’s die mooi aansluiten bij de projecten van Cultuuronderwijs op zijn Haags. Waardoor leerlingen op een betekenisvolle manier kennis kunnen maken met, en verrast kunnen worden door, diverse kunstdisciplines en plekken waar je kunst en cultuur kan bekijken en beleven.

Wat doe je momenteel voor Cultuuronderwijs op zijn Haags?

We hebben onlangs de redactie van de projectbeschrijvingen afgerond en kijken nu vooruit naar het vervolg van Cultuuronderwijs op zijn Haags; hoe gaan we verder, wat hebben we geleerd uit de eerste fase van en welke aspecten uit deze fase zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van Cultuuronderwijs op zijn Haags?

Verder bekijken we de mogelijkheden om nog een project voor bij De Betovering (vindt plaats in de herfstvakantie) in de lijn van Cultuuronderwijs op zijn Haags te ontwikkelen.

Welke weg heb je bewandeld voor je bij Cultuurschakel terecht kwam?

Ik studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en deed daarna een lerarenopleiding. Na een tijd als educator bij het Mauritshuis te hebben gewerkt, verhuisde ik naar de afdeling Educatie van Museum Boijmans Van Beuningen om daar als medewerker Onderwijs aan de slag te gaan. Nu werk ik voornamelijk als freelancer binnen de museum-, cultuur- en onderwijswereld.

Wat is jouw wens voor cultuuronderwijs in Nederland? 

Cultuuronderwijs is niet iets extra’s, iets voor ‘erbij’, maar heeft een stevige plek binnen het curriculum van de scholen en fungeert soms zelfs als bindmiddel tussen, of overkoepeling bij, de verschillende vakken. Leerlingen ontdekken, onderzoeken, verwonderen, herkennen zichzelf, ontwikkelen zich en genieten.

Aan de slag met Cultuuronderwijs op zijn Haags?

Wil je Cultuuronderwijs op zijn Haags inzetten binnen jouw school? Neem dan een kijkje in de Haagse Ladekast en zoek een project dat bij jouw school past. Voor vragen kun je contact opnemen met een van de cultuurcoaches.