16 februari 2018

Kunst en spelen

Kunst en spelen hebben meerdere gemene delers, en één ervan is (het recht op) doelloosheid - bij zowel het maken van kunst als bij het spelen. En precies op school, waar alles een doel dient (is het geen gewoon doel dan wel een kerndoel, streefdoel of fundamenteel doel, etc.) is het prettig om de leerlingen de kans te geven doelloos kunst te maken of doelloos te spelen. Sterker nog: kunst maken ís spelen. Of is spelen kunst maken?

Spelen

Het woord 'spelen' komt ook letterlijk in een aantal disciplines voor: muziek spelen, theater spelen... Maar, ook al komt het woord ‘spelen’ niet letterlijk in alle disciplines voor, spelen met taal, beeld, beweging, nieuwe media (en mengvormen) kan vanzelfsprekend ook. En kan net zo doelloos plaatsvinden als in de eerstgenoemde twee disciplines.

Cultureel erfgoed

Een ‘discipline’, die nog niet is genoemd in deze tekst, is ‘Cultureel erfgoed’. Waarin o.a. aandacht wordt geschonken aan het ontwerpen van een speelplaats en spelletjes waar de leerlingen zich goed bij voelen.

Het doel van doelloosheid is, wellicht, het streven naar een goed gevoel. En leren gaat het best, als je je goed voelt. Zo heeft zelfs de doelloosheid een doel...

Spelen en doelloosheid: zelf aan de slag

Het project ‘Naar buiten toe’ gaat over het ideale buitenspelen. Laat de kinderen bijvoorbeeld het ideale schoolplein kiezen. Bekijk het project.