5 oktober 2018

Scholen aan het werk met Cultuuronderwijs op zijn Haags

Aan het begin van het schooljaar 2018 zijn verschillende basisscholen aan het werk gegaan met Cultuuronderwijs op zijn Haags.

Tot en met december worden 8 basisscholen ondersteund in de vorm van Startbijeenkomsten en workshops die worden gegeven door tandems van cultuurcoaches en trainers. Tijdens de Startbijeenkomsten kunnen schoolteams onderzoeken welke disciplines of thema’s passen en hoe ze deze in hun schoolvisie kunnen verweven. Vaak wordt een Startbijeenkomst gekoppeld met een workshop Creatief Proces. Tevens is gekozen voor workshops Filosoferen, Muziek en Beeldend. Voor 1 school wordt een programma op maat gemaakt.

Daarnaast zijn 16 scholen met hun leerlingen aan het werk met projecten uit de Haagse Ladekast rond de thema’s Onze Stad, Identiteit en Utopie. Zij doen dit tijdens aaneengesloten periodes of verspreid over middagen gedurende het hele seizoen.

Lees hieronder hoe de Startbijeenkomsten voor deze scholen zijn verlopen:

Willemsparkschool

Twee jaar geleden heeft de Willemsparkschool, onder begeleiding van de toenmalige icc’er, het project COH Dans review gedaan. Op 17 september vond in het Gemeentemuseum de aftrap van het vervolg van COH met een andere discipline plaats, waarvan cultuurcoach Marga van Ravels hieronder verslag doet.

Er zijn twee nieuwe icc’ers op de Willemsparkschool, die vorig jaar hun certificaat bij CultuurSchakel hebben gehaald. Een belangrijk onderdeel in hun nieuwe beleidsplan was méér cultuur in de school halen door middel van het project COH.

Na een degelijke voorbereiding zijn de icc’ers gestart, met positieve instemming van de locatiedirecteur (locatiemanager) en in overleg met de cultuurcoach. Tijdens een workshop werd samen met de begeleidster van het Gemeentemuseum gepraat over kunst. Hoe kan je naar kunst kijken, wat zijn goede prikkelende vragen over kunst, hoe breng je een eerste indruk onder woorden? Hoe bekijk je kunst en de materialen waarvan het gemaakt is?

Daarnaast kreeg het team een zelfopdracht om een compositie van kleurtjes te maken met balans als thema.

Na de workshop werd er gezamenlijk geluncht en sloten cultuurcoaches Casper van Kalleveen en Caroline Gresnigt aan.

Om 13.00 uur werd gestart met een korte inleiding over COH. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst. De bovenbouw ging met Caroline mee en Casper ontfermde zich over de onderbouw. Beiden legden goed uit hoe het project in zijn werk ging.

Om 14.00 uur kwam het hele team weer samen voor een workshop Beeldend van Casper. Deze workshop werd voor het eerst door een cultuurcoach gegeven in plaats van door een ingehuurde trainer. De leerkrachten kregen na een korte uitleg en beeldmateriaal de opdracht om een dier te maken van waardeloos materiaal. Het was werkelijk een genot om te zien hoe actief, enthousiast en geïnspireerd het hele team hiermee aan de slag ging.

Na de afsluiting van deze beeldende workshop werden alle zelfgemaakte dieren in de vitrine gezet.

Het team is er klaar voor, hun zelfgemaakte dieren worden geshowd aan alle kinderen. Nu mogen de kinderen aan de bak. De leerkrachten hebben er zin in!

Prinses Catharina Amaliaschool

Creatief proces

Op donderdag 24 augustus was Tineke van Veen, trainer beeldend, te gast op de Prinses Catharina Amaliaschool (PCA). De PCA had een studiedag waarbij er behoefte was aan een invulling op het creatieve gebied.

Dominique Tas, icc´er op de school, had de volgende vragen geformuleerd vanuit de behoefte van het team: “Hoe zet je een creatief proces in tijdens verschillende lessen” en “wat betekent dit voor de kinderen in de klas”.

Ook heel belangrijk was dat de workshop een praktische insteek moest hebben. De keuze was snel gemaakt: een workshop creatief proces - een mooi product dat CultuurSchakel graag inzet om de scholen te ondersteunen bij de inzet van het creatief proces in de projecten van COH.

Tineke heeft de leerkrachten meegenomen op een creatieve en inspirerende reis.  Van een korte algemene inleiding, naar creatief aan de slag met klei. Vragen als hoe voelt klei, wat doet klei en wat kan met klei, werden praktisch onderzocht. Iedere leerkracht kreeg een stuk klei en experimenteerde naar hartenlust.

De definitieve werkstukken, geïnspireerd op een zelfgekozen ansichtkaart, spraken tot de verbeelding en werden vol lof door Tineke besproken.

De teamleden waren erg blij met de praktische tips. En ja: in heel veel groepen vind je nu klei in de klas en zie je tijdens de lessen kinderen genieten van het spelen met klei.

Workshop Filosoferen

Op 17 september heeft Marja van Rossum een workshop Filosoferen met kinderen gegeven op de Prinses Catharina Amaliaschool in Leidschenveen. De school gebruikt de projecten van COH wanneer dit binnen het lesprogramma past van iedere individuele leerkracht, waarbij wel een gezamenlijk thema als uitgangspunt wordt gebruikt.

De school heeft deze dag vóór Prinsjesdag gebruikt als studiedag met het hele team. Cultuuronderwijs was een van de onderwerpen op deze studiedag. De icc´er van deze school heeft daarbij een belangrijk aandeel geleverd. Aan het einde van de middag sloot Marja van Rossum de dag af met een workshop waarin ze de beginselen van het filosoferen met kinderen liet zien en ervaren.

Filosoferen begint met goede startvragen vanuit verschillende invalshoeken. Deze vragen heeft Marja uitgelegd aan de hand van levendige en duidelijke voorbeelden, waarna het team in groepjes zelf aan de slag ging. De aanleiding was een poëzie Poster van Plint.

Er werd druk gediscussieerd, gelachen en diep nagedacht over de juiste vraag en hoe deze goed te formuleren. Elk groepje heeft de vragen plenair gepresenteerd. De workshop werd positief ontvangen en er is in de toekomst wellicht behoefte aan verdieping hierop, waarvoor CultuurSchakel mogelijkheden biedt.

Nutsschool De Boldingh

Op donderdag 23 augustus was de aftrap van COH voor de teamleden van Nutsschool de Boldingh.

Nutsschool de Boldingh gaat dit schooljaar een nieuwe uitdaging aan: COH-projecten koppelen aan vaste thema’s van de school.

De insteek op De Boldingh is hierbij als volgt: iedere groepsleerkracht krijgt de kans om per schoolthema een passend project te selecteren uit de Haagse Ladekast waarbij het schoolthema leidend is. De groepsleerkracht krijgt van de directie de gelegenheid om een kunstdiscipline uit te kiezen die past bij zijn/haar groep kinderen en bij zijn/haar eigen smaak. “Zo ontstaan er vruchtbare lessen waar zowel het kind als de leerkracht gelukkig van worden.”   

CultuurSchakel ondersteunt en begeleidt dit proces; een Startbijeenkomst ter introductie van COH is hier een onderdeel van.

“We weten nu wat COH voor onze school kan betekenen” en “ik heb een heel mooi project gekozen bij Jij hoort erbij”. 

Zo zie je maar; de groepsleerkrachten van De Boldingh zijn erg bevlogen en hebben zich dus vol enthousiasme gestort op het eerste COH-project. 

We blijven deze scholen met grote interesse volgen!

Ook iets voor jouw school? Lees dan hier meer over de Startbijeenkomsten van Cultuuronderwijs op zijn Haags