24 november 2017

Startbijeenkomst Daltonbasisschool Helen Parkhurst

Op Daltonbasisschool Helen Parkhurst is vorig schooljaar gewerkt met Cultuuronderwijs op zijn Haags. Er werd op dat moment gekozen voor de discipline literatuur en thema identiteit. Als gevolg van die COH-ervaring ontstond de wens, op deze school in stadsdeel Escamp, meer met COH te ondernemen. Met als bijkomend doel de COH-leerlijnen aan te laten sluiten op de eigen leerlijn Kunst, Wetenschap en Techniek in het thema ‘mens en natuur toen en nu’.

Brainstorm als startbijeenkomst

Na een introductie door cultuurcoach Eveline van Stuijvenberg brainstormden twaalf leerkrachten aan de hand van de, in de matrices gepresenteerde, mogelijkheden. Niet alleen ontstonden passende oplossingen voor hoe aan te sluiten op het eerder en zelfgekozen thema, ook ontstonden nieuwe ideeën. De brainstorm was daardoor, naast inhoudelijk zinvol, ook inspirerend te noemen.

De brainstorm gold als een startbijeenkomst. Tijdens een startbijeenkomst maken leerkrachten (nogmaals) kennis met het creatief proces, dat ten grondslag ligt aan alle leerlijnen, én worden de leerkrachten inhoudelijk op de hoogte gebracht van de gekozen leerlijnen. Zodat leerkrachten met gepaste bagage, en hun groepen, een inspirerende wandeling door het COH-leerlijnenlandschap kunnen maken.

De afsluiting van dit thema op Helen Parkhurst vindt plaats op 22 januari 2018. Daarna zal de school een andere leerlijn van COH laten aansluiten bij een thema van Kunst, Wetenschap en Techniek.

Matrices Cultuuronderwijs op zijn Haags

In de startbijeenkomst werd met matrices gewerkt. Deze matrices zijn overzichten van alle COH-disciplines. Ze vermelden, beknopt, de inhoud van de thema’s en zijn te vinden op de pagina leerlijnen.

Startbijeenkomst Daltonbasisschool Helen Parkhurst

Startbijeenkomst Cultuuronderwijs op zijn Haags

Wil je starten met COH? Volg dan de startbijeenkomst om aan de slag te gaan met COH.