23 maart 2018

Hoeveel tijd kost het de leerkracht om een project van Cultuuronderwijs op zijn Haags uit te voeren?

Een project bevat materiaal voor acht lesuren. Daarin hoort ook de culturele activiteit of de komst van de Kunstenaar in de klas. Een projectbeschrijving bestaat uit een introductie en oriëntatie, daarna volgen drie deelopdrachten, die elk als volgt zijn opgebouwd:

  • Onderzoek
  • Uitvoering
  • Presentatie

Hoe plan ik als leerkracht COH?

De planning kan bijvoorbeeld als volgt zijn:

  • Introductie: 15 minuten
  • Oriëntatie: 30 minuten
  • Deelopdracht 1: 120 minuten
  • Deelopdracht 2: 120 minuten
  • Deelopdracht 3: 120 minuten
  • Komst Kunstenaar in de klas: 60 minuten
  • Evaluatie: 15 minuten

Als je een instelling bezoekt, dan ben je vanzelfsprekend meer tijd kwijt en kun je de deelopdrachten bijvoorbeeld terugdraaien naar 90 minuten.

De projectbeschrijvingen zijn naar eigen inzicht aan te passen, maar vormen sowieso een stevige basis voor een kwalitatieve kunstles.

Er is ook tijd nodig om een projectbeschrijving vooraf door te lezen, ongeveer 30 minuten, daar staat tegenover dat je de les niet meer hoeft te bedenken. De voorbereidingstijd verschilt per projectbeschrijving.

Format projectbeschrijving

Hieronder zie je het format van de projectbeschrijving (alleen de eerste deelopdracht is hierin weergegeven, in werkelijkheid volgen er nog twee).

Starten met COH

Met deze globale planning kan je starten met COH. Bekijk de projecten in de Haagse Ladekast.