Co-creatie: KunstTreffer

Scholen wordt de mogelijkheid geboden om vanuit hun specifieke vraag te werken aan cultuuronderwijs, in co-creatie met een van de Haagse culturele instellingen. Wanneer scholen het cultuuronderwijs direct willen laten aansluiten op eigen onderwijsontwikkeling, dan is een Kunsttreffer dé uitkomst. In co-creatie met elkaar wordt zo een heel eigen ontwikkeling in gang gezet. We zijn hier in september 2021 mee gestart en bouwen dit uit tot twintig KunstTreffers in vier jaar, waarvan vier voor het speciaal onderwijs.

KunstTreffers

Dit schooljaar startten 5 scholen met een KunstTreffer. Drie scholen verbinden deze samenwerking aan hun thematische onderwijs: Kunst als Themaverdieping. Een school voor speciaal onderwijs realiseert samen met een culturele instelling een blijvende muziekhoek waar kinderen uit de onderbouwgroepen gestimuleerd worden meer spontaan tot (muzikaal) spel te komen. Een school voor speciaal basisonderwijs verkent hoe ze samen kan werken met een museum zodat de school niet alleen naar het museum gaat, maar het museum ook de school in komt.

In een KunstTreffer is de vraag van de school leidend. In dit gelijkwaardige samenwerkingsproces stellen culturele instelling en school zich op als lerende partijen die samen een onderzoeksvraag formuleren en uitvoeren. CultuurSchakel is procesbegeleider van de samenwerking.

Neem voor meer informatie en vragen contact op met jouw cultuurcoach of stuur een mail.