Co-creatie: KunstTreffer

Scholen wordt de mogelijkheid geboden om vanuit hun specifieke vraag te werken aan cultuuronderwijs, in co-creatie met een van de Haagse culturele instellingen. Wanneer scholen het cultuuronderwijs direct willen laten aansluiten op eigen onderwijsontwikkeling, dan is een Kunsttreffer dé uitkomst. In co-creatie met elkaar wordt zo een heel eigen ontwikkeling in gang gezet. We starten hier mee in september 2021 en bouwen dit uit tot twintig KunstTreffers in vier jaar, waarvan vier voor het speciaal onderwijs.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en vragen contact op met jouw cultuurcoach of stuur een mail.