Informatie over subsidie

In totaal heb je het komend schooljaar € 36,26 per leerling te besteden. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Subsidie van de gemeente Den Haag:
    € 9,75 Deze subsidie is alleen voor voorstellingen en museumbezoeken in Vonk die geboekt zijn via CultuurSchakel. Schoolbesturen vragen de subsidie aan via het Onderwijsloket van de gemeente.
  • Subsidie vanuit OCW: € 21,51
    Dit zijn landelijke middelen voor cultuureducatie die zijn opgenomen in de lumpsum. Zie ook: lkca.nl/geldzaken/lumpsum.
  • Subsidie vanuit gemeentelijke NPO-gelden: € 5,00
    Let op: scholen ontvangen dit bedrag zowel in 2022 als in 2023. Het bedrag moet worden uitgegeven in het kalenderjaar waarin het is ontvangen en het is alléén bestemd voor Doe-activiteiten en Kunstenaar in de klas.