Informatie over subsidie

Net als de vorige jaren geeft de gemeente Den Haag een financiële bijdrage t.b.v. het bezoek van basisscholen aan culturele instellingen d.m.v. een extra subsidieregeling. De subsidie bedraagt € 9,75 per leerling. Deze subsidie kan alleen besteed worden aan voorstellingen en museumbezoek uit Vonk. Het inschrijven voor de activiteit gaat via CultuurSchakel.

Onderwijsloket gemeente Den Haag

De subsidie voor de cultuurbezoeken loopt via het Onderwijsloket van de gemeente Den Haag. Een schoolbestuur kan voor de school in de eerste tranche, vanaf 1 juni 2021, de subsidie voor kalenderjaar 2022 aanvragen. Je hoeft dit dus niet zelf met de andere subsidies in het onderwijsloket aan te vragen.

Dit is extra subsidie

Deze subsidie komt bovenop de middelen van OCW voor cultuureducatie die opgenomen zijn in de lumpsum. Op dit moment is er een bedrag van € 16,37 per leerling beschikbaar voor cultuureducatie.