Informatie over subsidie

Voor culturele activiteiten zijn verschillende subsidies beschikbaar:

  • De gemeente Den Haag stelt in schooljaar 2024/2025 € 15,50 subsidie beschikbaar per leerling. Schoolbesturen vragen deze subsidie aan via het onderwijsloket van de gemeente. Dit bedrag is onderverdeeld in:
    - € 10,50 per leerling voor het bezoek van voorstellingen en musea uit Vonk geboekt via CultuurSchakel.
    - € 5,00 per leerling vanuit de gemeentelijke NPO-gelden.
  • Landelijke subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): tot nu toe was er jaarlijks budget van € 21,50 per leerling opgenomen in de lumpsum. Door de nieuwe wet ‘vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ wordt dit geld niet meer apart benoemd. Zie ook: lkca.nl/geldzaken/lumpsum