Voorwaarden Vonk

Hieronder lees je de voorwaarden voor activiteiten uit Vonk 2021-2022.

Indien zich na 21 september 2021 onverhoopt nog wijzigingen voordoen vanuit de aanbieder of school, bijvoorbeeld door ziekte van een rondleider/acteur of een onvoorzien incident op school, dan proberen de school en de aanbieder gezamenlijk tot een oplossing te komen. De aanbieder brengt CultuurSchakel op de hoogte van de gemaakte wijziging. Indien van toepassing zal CultuurSchakel vervolgens de busvervoerder informeren. Bij wijzigingen binnen twee weken voorafgaand aan het bezoek verzoeken wij de school om CultuurSchakel ook op de hoogte te stellen i.v.m. het tijdig informeren van de busvervoerder. Formeel blijft degene die de wijziging teweegbracht verantwoordelijk voor de wijziging. Zodra een wijziging is verwerkt, ontvangt de school automatisch bericht en een aangepast rooster.

Mocht de school na 21 september 2021 nog wijzigingen doorgeven en kan de aanbieder geen redelijke oplossing aandragen, dan is de aanbieder gerechtigd om de activiteit bij de school in rekening te brengen. Uiteraard is dit niet van toepassing als de wijziging op initiatief van de aanbieder is doorgevoerd.

Aangevraagd busvervoer kan tot uiterlijk twee dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij het niet of niet tijdig doorgeven van een annulering of wijziging van het busvervoer, worden de buskosten in rekening gebracht bij de school (tenzij de aanbieder de wijziging teweeg heeft gebracht).

Naast bovengenoemde voorwaarden zijn de (bezoekers-)voorwaarden van de aanbieders van toepassing. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de betreffende aanbieder.