Oefenplaats Wereldgericht kunstonderwijs

Doelgroep: (Besloten groep) toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het po en vo waaronder leerkrachten, vakdocenten, en pabo docenten.
Tijdsduur: vier live groepsbijeenkomsten en twee online één op één gesprekken met Janeke Wienk.
Datum: 6 maart 2024
Locatie: Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag
Prijs: kosteloos 

Bijeenkomsten seizoen 2023-2024

7 juni 2023 Startbijeenkomst (plenair) 
11 september 2023 1 op 1 gesprek met Janeke (online) 
8 november 2023 Tweede bijeenkomst (plenair) 
16 januari 2024 1 op 1 gesprek met Janeke (online) 
6 maart 2024 Derde bijeenkomst (plenair) 
3 april 2024 Afsluitende bijeenkomst (plenair) 

In de oefenplaats vertalen we de theorie van Gert Biesta over subjectificatie en wereldgericht onderwijs naar de praktijk van kunst en cultuuronderwijs in de klas. Geschikt voor kunstvakdocenten en leerkrachten uit het onderwijs.

Subjectificatie binnen het onderwijs

Gert Biesta beschrijft dat het onderwijs naast een socialiserende en een kwalificerende taak ook de opdracht heeft tot subjectificatie. In de oefenplaats verkennen we dat begrip subjectifi catie in relatie tot cultuureducatie. In zijn boek Door kunst onderwezen willen worden laat Gert Biesta zien welke unieke mogelijkheden de kunsten bieden om in de wereld te staan. Maar hoe vertaal je dit naar de praktijk van je kunst- en cultuur onderwijs?

Wat is de Oefenplaats?

Sinds 2020 onderzoeken we dit in de Oefenplaats Wereldgericht kunstonderwijs. Hoe nodig je in je kunstonderwijs de leerling uit om naar voren te komen en zijn unieke zelf te laten zien? In de Oefenplaats kijken we naar de momenten waarop dit gebeurt en jouw rol hierin als ‘onderwijzer’. Dit doen we samen met Janeke Wienk, die als onderzoeker verbonden was aan de leerstoel Pedagogische dimensies van Gert Biesta en een aantal deelnemers uit het Haagse culturele veld.

Doe mee!

Vanaf mei 2023 staat de Oefenplaats weer open voor nieuwe deelnemers die de kwaliteit van hun kunstonderwijs willen versterken door ruimte te geven aan subjectificatie. Onder begeleiding van Janeke formuleer je een eigen onderzoeksvraag die je vervolgens uitvoert in je eigen lespraktijk. In de loop van het jaar komen we een aantal keer bij elkaar om de ervaringen uit te wisselen en te verdiepen.

Je ontdekt wat jouw eigen manier is om de leerling uit te nodigen om naar voren te komen en zijn unieke zelf te laten zien. Ook maak je kennis met de ervaringen van de andere deelnemers.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Hee, ben je daar? Ah! Daar ben je!

Goed onderwijs raakt volgens onderwijsfilosoof Gert Biesta aan drie domeinen: onderwijs leidt tot kwalificatie (het eigen maken van (vak)kennis en vaardigheden), tot socialisatie (het ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken burger) en tot subjec tificatie (het proces van in de wereld komen en je thuis leren voelen in die wereld). Wanneer deze gebieden alle drie in het onderwijs in samenhang worden verzorgd, spreekt Biesta van goed, drie dimensionaal onderwijs.

Dit voelt als een waardevolle en herkende ziens wijze, en we weten ook allemaal dat de nder wijspraktijk weerbarstig is. Vooral het gebied van subjectificatie verwart ons nogal eens. nerzijds inhoudelijk (wat is het nou precies?) en anderzijds organisatorisch: het schiet er nogal eens bij in omdat de doelen van kwalificatie en socialisatie dwingender zijn in de praktijk

In de Oefenplaats richten we ons op het domein subjectificatie. Biesta brengt het begrip subjectificatie terug naar een eenvoudige pedagogische dynamiek, waarin jij als leraar aan het kind, je leerling of student vraagt: ‘Hee, ben je daar?’ En als de uitnodiging wordt aangenomen, en het kind, je leerling of student daadwerkelijk naar voren komt, en zijn of haar unieke zelf laat zien – dan kun je zeggen: ‘Ah! Daar ben je!’

Voor kunst in onderwijs ligt hier een schone taak te wachten, immers: als je érgens uitgenodigd wordt om zelf naar voren te komen is het wel in, door en met kunst, zowel in praktische beoefening van kunst, alsook in het beleven van kunst van anderen

Informatie

Heb je vragen, ideeën of wil je meer informatie? Neem contact met ons op:
Coby Wisse, cobywisse@cultuurschakel.nl, 06-46941024, Arike Gill, arikegill@cultuurschakel.nl, 06-45456998