Themabijeenkomst Kunstbeleving voor de allerkleinsten

Foto: © Atelier in een Koffer

Datum:  31 oktober 2023
Tijd: 13.30 inloop | 13.45 start programma | 17.00 einde | aansluitend borrel
Locatie: Laaktheater | Ferrandweg 4T, 2523 XT Den Haag
Prijs: Gratis
Doelgroep:

  • Beleidsmedewerkers, pedagogisch coaches en pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisaties met een VE-locatie;
  • Haagse culturele instellingen met aanbod voor VE-locaties.
  • Beleidsadviseurs gemeente Den Haag.

Omschrijving

Deze themabijeenkomst staat in het teken stat van cultuureducatie voor het jonge kind. Professionals uit het culturele veld en Voorschoolse Educatie (VE) gaan op deze middag in gesprek en inspireren elkaar om samen te bouwen aan culturele activiteiten voor de peuters.

Uit de praktijk ‘Begrijpen met je handen’

We starten met een inspirerende sessie door Sabine Plamper en Titia Sprey. Zij laten zien dat kinderen van nature onderzoekers zijn en waarom creativiteit van groot belang is voor de hele ontwikkeling van een kind. De sessie richt zich met aansprekende foto’s/video’s en praktische tips op volwassenen die op het gebied van creativiteit op zoek zijn naar inspiratie en visie. Er wordt ingegaan op het begrip creativiteit, waarbij recent hersenonderzoek wordt aangehaald, maar ook het fenomeen 'flow'. Tevens komt het belang van gelijkwaardige communicatie en interactie ter sprake. Niet belerend maar vaak verrassend door een aantal mooie eyeopeners.

Wat is er bereikt en wat is er nodig om samen uit te bouwen ?

CultuurSchakel licht toe wat er het afgelopen jaar is bereikt en we gaan met elkaar in gesprek over wat nodig is om samen meer cultuur mogelijk te maken voor de jongste inwoners van Den Haag.

Schrijf je alvast in via onderstaande blauwe button Je ontvangt het definitieve programma in oktober,

Informatie

Heb je vragen, ideeën of wil je alvast meer informatie? Neem contact op met Herma Roos, hermaroos@cultuurschakel.nl 06 46941025