Cursus Voor de klas in het speciaal (basis)onderwijs

Data: Er komen nieuwe data in 24/25 
Tijd
: vrijdag 13.30 – 16.30 uur 
Locatie: CultuurSchakel | Koorenhuis, Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag.
Bijeenkomst 2 en 3 vinden plaats op een school voor SO in Den Haag .
Doelgroep
: Ervaren kunstvakdocenten uit Den Haag die willen werken in het speciaal onderwijs. Deze cursus is op post-HBO niveau.
Tijdsduur: Naast zes de cursusbijeenkomsten van drie uur geef je drie stagelessen aan twee groepen.
Kosten: nnb
Trainer: Trudie Verhoeff

Inleiding

CultuurSchakel organiseert een training van 6 bijeenkomsten, waarin je kennismaakt met de organisatie van het speciaal (basis)onderwijs ‘van binnenuit’. Met deze achtergrondkennis ben je beter in staat om aan te sluiten bij leerlingen en de werkwijze van de school.

Je ontwerpt een lessenserie die aansluiten bij de vraag van het s(b)o en de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Het geleerde wordt in de praktijk gebracht tijdens een stage. De trainer en groep geven feedback op de lessen. Na afloop heb je meer theoretische kennis en ervaring opgedaan op het gebied van pedagogiek en didactiek in het s(b)o. 

Instapeisen

 • Je hebt een afgeronde kunstvakopleiding of aantoonbare ervaring als kunstvakdocent;
 • Je hebt ruime ervaring met het lesgeven aan groepen in het onderwijs;
 • Je hebt ervaring met het zelf ontwerpen van lessen;
 • Je hebt een sterke persoonlijke motivatie om te werken met kinderen uit het s(b)o.

Programma & Doelen

Bijeenkomst 1  

 • Je krijgt inzicht in verschillende clusters, de verschillende soorten leerlingen en hun beperkingen  
 • Je krijgt inzicht in de benodigde competenties en eigen leerpunten voor het lesgeven binnen het s(b)o  

Tussen bijeenkomst 1 en 2 ga je een dag observeren op de school waar je later je stage gaat uitvoeren 

Bijeenkomst 2: deze vindt plaats op een school voor Speciaal Onderwijs in Den Haag 

 • Je krijgt een inkijkje op een SO school; 
 • Je krijgt inzicht in het belang van observatie en intuïtie voor adequaat handelen;
 • Je bent op de hoogte van gedragsstoornissen en doet kennis op in gesprek met een ervaren leerkracht van de school;
 • Je kan een heldere instructie geven;  
 • Je kan duidelijke feedback en complimenten geven.  

Bijeenkomst 3: deze vindt plaats op een school voor Speciaal Onderwijs in Den Haag 

 • Je krijgt inzicht in verschillende leerstijlen;  
 • Je bent op de hoogte van verschillende aandoeningen vanuit de theorie; 
 • Je krijgt inzicht in en oefent met Denkgerichte Gespreksmethodiek (DGM).  

Bijeenkomst 4  

 • Je doet kennis op over het rapport Speciaal Verbeeld  
 • Je doet kennis op over het nieuwe curriculum en de kerndoelen voor het s(b)o  
 • Je kan het creatief proces toepassen in relatie tot je eigen doelen  
 • Je kan inspelen op het niveau van de groep en de niveauverschillen binnen de groep  

Bijeenkomst 5  

 • Je geeft (een deel) van een les en bent klaar voor de stage-praktijk  
 • Je hebt aandacht voor het eigen handelen bij specifiek gedrag van een leerling  

Tussen bijeenkomst 5 en 6 verzorg je drie lessen aan twee groepen op een stageschool binnen het s(b)o.  

Bijeenkomst 6  

 • Intervisie: je evalueert en deelt ervaringen en successen over de stagelessen 
 • Certificaatuitreiking 

Opbrengst

 • Je bent een goed toegeruste cultuurdocent die kennis heeft van het s(b)o en lessen kan afstemmen op de behoefte van de leerling en de vraag van de school  
 • Na afronding van de nascholing ontvang je een certificaat als bewijs van deelname  

Informatie

Wil je meer weten over deze cursus? Neem contact op met Eric Schulp, 06-46 94 16 62  

Als je vragen hebt over het scholingsaanbod van CultuurSchakel, kun je contact opnemen met Gerbry Junte, 06-46 94 10 27.

Er komen nieuwe data in 2025