Workshop Leerlingparticipatie

Maak leerlingen mede-eigenaar en vormgever van je kunst en cultuuronderwijs.

Leerlingenparticipatie is de inspraak van leerlingen in het onderwijs. Door de leerling inspraak te geven, voelt je leerling meer eigenaarschap over zijn, haar of diens onderwijs. Door meer zelfvertrouwen leert je leerling een mening te geven en die van anderen te respecteren. Participatie gaat uit van gelijkwaardigheid.

Bij CultuurSchakel kan je op maat ondersteuning krijgen op het gebied van leerlingparticipatie. Dit kan als eenmalige workshop of in een langer traject.

“Het is zo bijzonder om te zien wat er speelt in die koppies! Door dit project weet ik nu beter waar de leerlingen tegenaan lopen. Hun antwoorden houden ons volwassenen echt een spiegel voor”. Ineke Verkleij (icc'er, cultuurbegeleider en leerkracht)

“Met kunst kun je je eigen weg volgen. Vrij zijn. Mijn hoofd zit vol fantasie.”  Inaya (10 jaar)

Inhoud

Binnen de workshop(s) leg je met de leerling de focus op verschillende thema’s zoals visie, programma of samenwerkingspartners. De leerlingen krijgen inhoudelijke bagage mee zodat ze over deze thema’s mee kunnen denken en gesprekspartner kunnen zijn met zowel ICC-er en directie als externe kunstenaars en samenwerkingspartners.

  • Visie: bepaal samen wat jullie belangrijk vinden voor het cultuuronderwijs van de school en neem dit mee in het maken van het school-/cultuurplan.
  • Programma: geef de leerling inspraak in de keuzes van het cultuurprogramma voor bijvoorbeeld Vonk-activiteiten (cultuurbezoek/Doe-activiteit/Kunstenaar in de Klas), kunstvakdisciplines of VSD/BSO- activiteiten.
  • Samenwerkingen: laat de leerling meebeslissen over samenwerkingen met culturele instellingen en aanbieders.

In het traject kun je bijvoorbeeld een accent leggen op:
De versterking van het kunstonderwijs inclusief draagvlak, de verbinding met burgerschapsonderwijs
en het ontwikkelen en verankeren van leerlingparticipatie. 

Praktische informatie

We bieden de volgende mogelijkheden:

  • Een éénmalige workshop van 1,5 uur;
  • Een traject van 3 workshops van 1,5 uur;
  • Op maat in een andere vorm, bijvoorbeeld als impuls voor een leerlingenraad.

Tijdsinvestering en planning van het traject zijn afhankelijk van de gekozen intensiteit.

Begeleiding bij leerlingparticipatie is geschikt voor scholen waar al een leerlingenraad aanwezig is, en voor scholen waar (nog) geen leerlingenraad is, maar waar wel de wens is om meer aan leerlingparticipatie te doen.

Aan dit traject zijn geen kosten verbonden. Voorwaarden voor deelname zijn motivatie, betrokkenheid en inzet van de leraar.

Stuur een bericht aan je cultuurcoach of neem voor meer informatie contact op met Ingeborg Dennesen ingeborgdennesen@cultuurschakel.nl en we gaan direct met je aan de slag!

Voorbeelden

Irini (12) en Iqra (11) van de Paul Krugerschool laten in dit filmpje zien wat leerlingparticipatie voor hen in de praktijk betekent. 

Ineke Verkleij - icc'er, cultuurbegeleider en leerkracht op de Paul Krugerschool - laat in dit filmpje zien hoe zij leerlingparticipatie hebben ingezet.

Inaya zit in groep 7 van de Paul Krugerschool en vertelt in haar blog over de ervaringen met het project Kunst en Kids (leerlingparticipatie).