Informatie over subsidie

Sinds schooljaar 2016 – 2017 geeft de gemeente Den Haag een financiële impuls aan bezoek van basisscholen aan culturele instellingen d.m.v. een extra subsidieregeling. De school kan maximaal €11,50 per leerling ontvangen voor de activiteiten in deze brochure.

Onderwijsloket gemeente Den Haag

Sinds kalenderjaar 2017 verloopt de subsidie voor de cultuurbezoeken via het Onderwijsloket van de gemeente Den Haag, als onderdeel van de integrale plannen die de schoolbesturen bij de gemeente indienen. De school kan via deze route vanaf mei 2020 de subsidie voor kalenderjaar 2021 aanvragen.

Hoeveel subsidie ontvangt de school?

Als de school één cultuurbezoek aanvraagt, ontvang de school €5,75 per leerling. Als de school twee of meer cultuurbezoeken aanvraagt, ontvangt de school €11,50 per leerling. 

Dit is extra subsidie

Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag. Dit komt bovenop de subsidie van het Rijk die verstrekt wordt via de ‘Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020’.

Subsidie alleen voor Vonk

De subsidie die de school via het Onderwijsloket aanvraagt, mag alleen besteed worden aan activiteiten uit de brochure Vonk, waar de school zich via CultuurSchakel voor inschrijft.