27 juni 2019

Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024

Met het beleidskader 'Zee aan mogelijkheden!' maken Haagse culturele instellingen, zoals CultuurSchakel, hun plannen voor 2021-2024. Cultuur ván en vóór iedereen in ons mooie Den Haag, dat willen we allemaal bereiken. Want cultuur is hét middel om iedereen een bredere en rijkere wereld te laten zien.

Wie van jongs af aan met cultuur in aanraking komt, leert buiten de eigen leef- wereld te treden. En in de meest diverse stad van Nederland, waar 180 nationaliteiten wonen, is dat winst en zelfs noodzaak. Kunst en cultuur dragen bij aan de identiteit, het imago en de economische aantrekkingskracht van onze stad. Den Haag is mede daarom gebaat bij een sterke culturele sector. Een sector die zich continu ontwikkelt en die meebeweegt met het ritme van een internationale, snelgroeiende en veranderende stad. Een stad waar de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor iedereen normaal is. De komende jaren wordt daarom bijvoorbeeld meer aandacht aan inclusie.

Lees hier het beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 (pdf; juni 2019)