9 november 2018

Regioprofiel Haaglanden

De regio Haaglanden en de betrokken culturele instellingen hebben in 2018 een cultuurprofiel samengesteld op verzoek van de minister van Cultuur. Daarin worden specifieke kansen en uitdagingen voor de regio benoemd. CultuurSchakel leverde hiervoor ook input.

Het regioprofiel is belangrijke input voor de samenstelling van de culturele infrastructuur voor de beleidsperiode van 2021-2024. Op die manier kan er beter rekening gehouden worden met de samenstelling en de behoefte van de bevolking, met de identiteit en verhalen uit de regio en met het lokale klimaat voor de makers en kunstenaars in de verschillende disciplines.

Het Regioprofiel is niet alleen een complete weergave van de grote diversiteit en rijkdom op het gebied van cultuur, maar beschrijft ook welke verbindingen er bestaan, en vooral ook, waar de ambities van eenieder op het gebied van grotere samenwerking en het elkaar versterken liggen.

De gemeenten Den Haag, Delft, Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp hebben gezamenlijk invulling gegeven aan het profiel.

In het profiel wordt ingegaan op het volgende:

  1. Culturele infrastructuur
  2. Cultuurbeleid
  3. Samenwerking
  4. Publiek en diversiteit
  5. Toekomstige ontwikkeling
  6. Onderscheidende kracht
  7. Uitdagingen en kansen

Lees hier het Regioprofiel (pdf; oktober 2018)