8 mei 2018

Samen naar cultuur voor iedereen

Zo’n 6,4 miljoen Nederlanders doen actief aan cultuur. Ondanks dat staat cultuurparticipatie laag op de agenda van de beleidsmakers. Zo wordt de Nederlander vooral omschreven als toeschouwer/bezoeker en nauwelijks als maker.

Daar willen wij graag verandering in zien. Eind 2017 formuleerde CultuurSchakel samen met het amateurkunstveld 5 ambities waar zij zich de komende periode hard voor zal maken:

  1. Toegankelijkheid
  2. Duidelijke routes voor talent
  3. Diversiteit
  4. Ondersteuning van aanbieders
  5. Aandacht voor technologie

Om het belang van cultuurparticipatie verder kracht bij te zetten, hebben lokale en regionale partners, waaronder CultuurSchakel, de handen ineengeslagen. Op 8 mei stuurden de culturele partners de brief ‘Samen naar cultuur voor iedereen’ naar minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de voorzitters van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In deze brief vroegen wij hen om stappen te ondernemen zodat cultuurdeelname voor alle Nederlanders mogelijk en toegankelijk is; niet alleen op school, maar ook in de vrije tijd. Daarnaast vroegen we aandacht voor de onzekere arbeidsomstandigheden en lage tarieven in de buitenschoolse cultuureducatie, mede veroorzaakt door veranderende overheidssubsidies. Ook deden wij een oproep om tot een Amateurkunstakkoord of een Programma Cultuurparticipatie te komen en voor financiële ondersteuning voor de landelijke activiteiten, coördinatie en kennisdeling.

Meer informatie