Haags cultuurtraject voor scholen en aanbieders

Om de gesprekken met scholen en aanbieders te structureren, maken de cultuurcoaches onder andere gebruik van het Haags cultuurtraject. Deze schema’s helpen om de vraag van school of de aanbieder te verhelderen en de dienstverlening te optimaliseren. Cultuuronderwijs op zijn Haags kan gebruikt worden als middel om op gestructureerde wijze aan cultuuronderwijs te doen in de klas. Bekijk en download het schema door op de afbeelding te klikken.

Begeleiding voor school

 

1. Samenwerking school en CultuurSchakel
In dit schema wordt de cyclus van ondersteuning zichtbaar die de cultuurcoaches van CultuurSchakel kunnen bieden.

2. Begeleidingstraject CultuurSchakel op school
In het schema hieronder worden de manieren waarop CultuurSchakel de scholen kan ondersteunen, weergegeven.

Inhoudelijk voor school

 

1. School en cultuuronderwijs
Per school, maar soms ook per locatie kan een specifieke focus gelden die nodig is om cultuuronderwijs uit te voeren. Op deze afbeelding staan een aantal voorbeelden van speerpunten op het gebied waarvan een school ondersteuning kan wensen.

2. Cultuuronderwijs biedt het kind
Goed cultuuronderwijs biedt een kind de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen in dialoog met de wereld om hem heen. Op basis van de schoolvisie, kan een school in haar cultuuronderwijs, bij de school passende accenten leggen.

3. Cultuuronderwijs in balans
Als het Hoe, Wat en Waarom van cultuuronderwijs op school met elkaar samenhangen, ontstaat kwaliteit. De speerpunten van de school worden dan op de niveaus van visie, beleid en activiteiten zichtbaar.

Begeleiding voor aanbieder

 

1. Culturele aanbieder en cultuuronderwijs
In dit schema staan alle mogelijkheden waarop CultuurSchakel de culturele aanbieders kan ondersteunen.

Advies op maat?

Vraag het aan de cultuurcoach in jouw stadsdeel en maak een afspraak.