Interne cultuurcoördinator

CultuurSchakel biedt ook in schooljaar 2021/2022 een cursus aan die opleidt tot Interne Cultuurcoördinator. Deze cursus is ontwikkeld door het Landelijke Kennisinstituut Cultuuronderwijs en Amateurkunst (LKCA). CultuurSchakel heeft deze cursus uitgebreid met specifieke informatie over cultuuronderwijs in Den Haag.

Afhankelijk van de situatie en de maatregelen m.b.t. Corona, zal de cursus fysiek of online gegeven worden.  

Interne Cultuurcoördinatoren (icc’ers) zijn bevlogen leerkrachten die affiniteit hebben met kunst en cultuur. De icc’er is onmisbaar om kunst en cultuur een vaste plek te geven in het schoolcurriculum. 

De cursus
De cursus wordt gegeven door icc-trainers van CultuurSchakel en is bedoeld voor leerkrachten en medewerkers van de Haagse basisscholen.

Inhoud
Binnen de cursus schrijft de cursist een cultuurplan of werkt een deel van een bestaand cultuurplan uit voor zijn/haar school. Door middel van opdrachten en werkvormen verkrijgt de cursist input uit het team en werkt aan draagvlak binnen de school, want zorgen voor goed cultuuronderwijs doe je niet alleen. 

De volgende onderdelen komen aan bod:

  1. Ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs
  2. Opdoen van kennis, inzicht en inspiratie op het gebied van cultuuronderwijs met daarbij specifieke aandacht voor de Haagse situatie en de Haagse Culturele instellingen
  3. Versterken van competenties zoals planmatig denken, communiceren, samenwerken en coördineren
  4. Stapsgewijs schrijven van een plan voor cultuuronderwijs met een plan van aanpak.

Opbrengst
Aan het einde van de cursus beschikt de school over een cultuurplan. Daarin beschrijft de school haar visie, ambities en concrete activiteiten.
De deelnemer ontvangt, bij het succesvol afronden van deze cursus, het landelijk erkend icc-certificaat.

Duur: 24 uur
De cursus is verdeeld over 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Daarnaast zijn er 4 contacturen met de cultuurcoach van CultuurSchakel. Deze begeleidt en ondersteunt de cursist bij aanvang en tijdens de cursus en na afloop aan de start van het nieuwe seizoen. Halverwege het nieuwe schoolseizoen zal er een terugkommiddag plaatsvinden. 
Er staat circa 25 tot 30 uur voor zelfstudie.

Aanmelden
Je kunt je via het inschrijfformulier aanmelden voor deze cursus. 

Locatie:           Online of In het Koorenhuis, Prinsegracht 27 te Den Haag 
Data:               13 oktober, 3 november, 24 november, 8 december, 12 januari, 16 februari, 9 maart en 13 april 
Tijd:                14:00 - 16:30u
Thema’s:
         Visie en beleid, verankering, het culturele veld, theorie en praktijk.
Kosten:            € 235,- per deelnemer (incl. hand-outs en een certificaat)
Annuleren:      annulering tot twee weken voor de cursus is kosteloos, daarna ben je                             betalingsplichtig.*
                        Lees onze *Algemene cursusvoorwaarden

Bijzonderheden:

  • aantal deelnemers: 20
  • voor teams met meer dan 24 teamleden is het raadzaam dat twee teamleden de cursus volgen.
  • de cursus wordt feestelijk afgesloten met een presentatie van het cultuurplan en de uitreiking van de certificaten in aanwezigheid van collega’s en directie van de school.
  • CultuurSchakel volgt de maatregelen van het RIVM en heeft een coronaprotocol opgesteld voor de deelname aan cursussen en workshops. 

Meer informatie

  • Neem voor praktische vragen contact op met Marjolein de Heer, 06 46 94 16 42.
  • Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met Gerbry Junte, 06 46 94 10 27.

Richtlijn urenbesteding icc'er
Er is door het LKCA een richtlijn opgesteld m.b.t. de uren van een icc'er. Meer informatie is te vinden op de website van het LKCA.

Je hoeft geen kunstenaar te zijn
Lees het interview met Eefke Gerritsen (leerkracht groep 2 en icc’er Liduina basisschool) die de cursus in april 2018 afsloot en haar directeur Melanie Holleman.

Liedje icc-cursus
John Treub, Vakleerkracht Bewegingsonderwijs bij de Rosa Basisschool in Den Haag, was in schooljaar 2018-2019 deelnemer van de cursus interne cultuur coördinator. Hij was zo aardig om een liedje te schrijven voor de afsluiting van de cursus. In het liedje probeert hij de essentie van het nieuwe cultuurplan op de Rosa basisschool in woorden te vatten.

John Treub: "Bedankt Gerbry Junte en Pauline Verhallen voor de interessante inhoudelijke bijeenkomsten en Eveline van Stuijvenberg voor de begeleiding bij het schrijven van het plan."