17 mei 2018

Interview leerkrachten Sander en Karin van Daltonschool Helen Parkhurst

Sander Boef (interne cultuur coördinator en leerkracht) en Karin Baptiste, (interne kunst- wetenschap- en techniek coördinator en leerkracht) op Daltonschool Helen Parkhurst, werkten met hun groepen aan Cultuuronderwijs op zijn Haags.

Helen Parkhurst bestrijkt twee locaties; de Den Helderstraat en de Baambruggestraat. Karin is werkzaam op locatie Den Helderstraat, Sander op locatie Baambruggestraat.

Hoe hebben jullie je voorbereid op dit project?

Karin: Op de Helen Parkhurst is het thema onze stad uitgevoerd in de hele school. Als kunst- wetenschap- en techniekcoördinator gaf ik vooraf een inhoudsoverdracht van dit thema, met de nadruk op het kunst-, wetenschap- en techniekgedeelte.

Sander: Binnen Cultuuronderwijs op zijn Haags waren er voldoende aansluitende onderdelen om binnen het thema te verwerken. Mede door een startbijeenkomst, met Jet Crielaard (trainer vanuit COH) en Eveline van Stuyvenberg (cultuurcoach Escamp), hebben we ook binnen de andere disciplines van Cultuuronderwijs op zijn Haags gekeken, naar onderdelen die het meest aansloten bij ons ´kunst-, wetenschap- en techniekthema´.

Lees in een eerder verschenen blog hoe leerkrachten van Helen Parkhurst de startbijeenkomst hebben ervaren

Hadden jullie voorkennis of was alles nieuw voor jullie?

Sander: Voor veel collega’s was, en is het nog steeds, nieuw. Het procesgerichte werken roept nog weleens vragen op. Wij zijn nog teveel gehecht aan ‘het eindproduct’.

Op Helen Parkhurst koppelen jullie kunst, wetenschap en techniek, hoe hebben jullie binnen die gegevens Cultuuronderwijs op zijn Haags geïntegreerd?

Karin: Vanuit kunst, wetenschap en techniek, was het onderdeel ´constructies, licht en mechanica´ inzetbaar. Leerkrachten kozen, uit het aanbod van Cultuuronderwijs op zijn Haags, onderdelen die daarbij pasten. We zetten dus niet altijd de complete projectbeschrijving in. En we schoven met de doelgroepen. Zo konden onderdelen uit het aanbod, vanuit een lagere groep op een hoger niveau in een hogere groep worden gegeven, en vice versa.

Hebben alle groepen kennis gemaakt met Cultuuronderwijs op zijn Haags?

Sander: Alle collega’s kregen voor het project de bijbehorende projectbeschrijving van mij. Ook heb ik hen de matrices gegeven, en samen met hen gekeken naar aansluitende activiteiten binnen de andere onderdelen van Cultuuronderwijs op zijn Haags.

Wat sprak jullie het meest aan, binnen de projecten?

Karin: Binnen thematisch werken met verschillende bronnen, is het van belang de samenhang te handhaven. Cultuuronderwijs op zijn Haags biedt daarin mogelijkheden en inspireert. Ook als je alleen delen van projectbeschrijvingen toepast, is Cultuuronderwijs op zijn Haags verrijkend.

Sander: Door de manier waarop wij nu met Cultuuronderwijs op zijn Haags werken, wordt het een heel waardevolle toevoeging op kunst, wetenschap en techniek. En daardoor op ons totale onderwijs. Ik hoop van harte dat wij de ingeslagen weg blijven volgen.

Wat zouden jullie graag willen laten zien?

Karin: Uiteindelijk is al het werk gepresenteerd in een eindtentoonstelling en workshopaanbod. Uitgevoerd door de leerlingen, zoals op bijgaande foto’s te zien is. Dit gebeurde in de hele school.

Wat zouden jullie andere scholen, die van plan zijn met Cultuuronderwijs op zijn Haags te gaan werken, willen adviseren?

Karin: Dat is een moeilijke vraag. Maar persoonlijk heb ik hier maar één goed antwoord op; thematisch werken, met integratie van diverse vakgebieden, vergt dat je verschillende invalshoeken uitprobeert om een concept te kunnen herkennen. Dan ontstaat er een context, een beleving, een begrip, een eigen inbreng, een deling, een rijke leer- en belevingssituatie.

Sander: Ik kan hier niet een beter en mooier antwoord op bedenken dan wat Karin geeft: collega’s ga ervoor, geef jezelf de ruimte om te ontdekken welke vorm het best bij jullie past. En maak vooral ook gebruik van de expertise van cultuurcoaches en trainers van Cultuuronderwijs op zijn Haag.

Wat is jullie persoonlijke binding met kunst?

Sander: Ik doe aan beeldhouwen en ben actief als semi professioneel theatermaker. Verder ben ik gek op het werk van Vincent van Gogh.

Karin: Kunst is, voor mij persoonlijk, een uiting van het menselijkheid in al haar verschijningen, door middel van zelfgekozen vormen door kunstenaars. Kunst laat ons naar de wereld kijken door andermans ogen, in een mooie vormgeving, zodat wij geïnteresseerd zijn in die´blik op die wereld´. Het leert ons ook dat mensen allemaal anders uiting geven aan hun blik op de wereld, en dat juist dat mooi is. Het is mooi kinderen dit mee te geven. Kinderen te laten ervaren dat een kunstenaar een verhaal vertelt. Of die dat nu vertelt met een schilderij, een beeld, een lied, een toneel-act of een dans, maakt niet uit. En wij? Wij mogen meekijken, meegenieten.

Een mooie uitspraak van Picasso vind ik:

“Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.”

Starten met Cultuuronderwijs op zijn Haags?

Wil je Cultuuronderwijs op zijn Haags inzetten voor jouw school? Neem een kijkje in de Haagse Ladekast en zoek een project dat bij jouw school past.