3 december 2020

Ik wil dit project echt draaiende houden

De afgelopen weken blogden Nikki van de Klundert en Inaya voor COH over hun ervaringen met het project Kunst en Kids (leerlingparticipatie). Daarin praten leerlingen mee over het kunstonderwijs op de basisschool. Talrijke verrassende ideeën kwamen aan de oppervlakte. Hoe nu verder? Ineke Verkleij, cultuurbegeleider en leerkracht op de Paul Krugerschool, blogt over de volgende fase: de uitvoering.

“Wow, het werkt echt! Blij verrast bekijk ik de resultaten van onze leerlingen voor de zaakvakken in het afgelopen jaar. De cijfers zijn aanzienlijk verbeterd. En ik weet bijna zeker waardoor dat komt: door onze nieuwe, vakoverstijgende aanpak, waarin we kunst en cultuur koppelen aan de lessen geschiedenis, aardrijkskunde of biologie. En laat dat nou ook net een van de ideeën van onze leerlingen zelf zijn. ‘Kunnen we nog meer met kunst doen tijdens andere lessen?’ Nou, ja dus!”

Anne Frank

“Sinds een jaar werken we op onze school vakoverstijgend: leerkrachten en vakleerkrachten werken samen aan een thema dat ze een aantal weken in de klas behandelen. We combineren bijvoorbeeld het dagboek van Anne Frank bij geschiedenis met het schrijven van dagboeken bij taal. Vervolgens maken de kinderen er bij beeldend plaatjes bij. Zo herhalen we een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Niet door feitjes stampen, maar door de kinderen er meer mee bezig te laten zijn. En dat werkt. De kennis verdiept zich en blijft beter hangen. Zeker voor kinderen op deze school, veelal met een buitenlandse achtergrond, leidt dit tot een beter resultaat.

Met dit speerpunt zitten we dus op de goede weg. Een welkome opsteker. Maar ook de andere ideeën van de kinderen uit het project Kunst en Kids vragen om uitvoering in de dagelijkse praktijk. Aan mij als cultuurbegeleider de opdracht om te kijken hoe we dat gaan doen. Eerlijk gezegd ben ik daar nog niet helemaal uit. Dat heeft alles met corona te maken. De directie is enthousiast, maar andere zaken vragen nu om voorrang. Dat snap ik helemaal. Maar ik weet ook dat het belangrijk is om de kinderen serieus te nemen en echt iets met hun goede ideeën te doen.”

Spiegel

“Het is zo bijzonder om te zien wat er speelt in die koppies! Door dit project weet ik nu beter waar de leerlingen tegenaan lopen. Zelf een kunstles geven, meer afwisseling in de les, kleding maken, kookles, meer vrijheid om je eigen ding te doen. Hun antwoorden houden ons volwassenen echt een spiegel voor. We moeten eerlijk durven toegeven dat we soms al jaren dezelfde lessen geven en dat het tijd is voor verandering. Vooral die afwisseling en vrijheid binnen een creatieve les moet toch te realiseren zijn.

Laatst sprak ik een van de vakleerkrachten die meedenkt over alternatieve kunstlessen. Ze gaf eerlijk toe er moeite mee te hebben. Ze vindt het juist zo leuk om zelf lessen te ontwikkelen en thema’s en materialen te bedenken. Bovendien kost de andere aanpak veel inzet. Ik realiseer me dat het belangrijk is dat de vakleerkrachten aangehaakt blijven, hun betrokkenheid is onmisbaar. Tegelijkertijd is het voor onze vakoverstijgende aanpak wel zo prettig als de ‘gewone’ leerkracht enige affiniteit heeft met kunst. Daar ligt de komende tijd mijn opdracht: goed luisteren naar ieders wensen en mogelijkheden.”

Project draaiende houden

Één ding staat voor mij vast: ik wil dit project graag draaiende houden. Ik kijk met genoegen terug op de workshops van Kunst en Kids. Het enthousiasme van de kinderen, de manier waar ze elkaar interviewden, de trots dat ze mee mochten denken. Dat ze hun mening mochten geven en écht serieus genomen werden. Dat verdient goede vervolgstappen en daar ga ik voor!”

Ineke Verkleij
Cultuurbegeleider en leerkracht -
Paul Krugerschool

Wil je ook, samen met je klas, aan de slag met kunstonderwijs? Neem dan een kijkje in de Haagse Ladekast en ontdek de projecten van Cultuuronderwijs op zijn Haags.